122.Yıl

122.Yıl

Çevre Hizmeti Sektöründe Faaliyet Gösteren Üyelerimizin Dünya Çapında COVID-19 Virüsü Salgını Sebebiyle Yaşadıkları Ekonomik Sıkıntılar İle İlgili Girişimlerde Bulunuldu

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklama ile COVID-19 virüsünün neden olduğu salgını “Pandemi” olarak ilan etmesi üzerine; ülkemizde birçok önlem alınmıştır. Söz konusu önlemler, toplu iş yerlerinde yürütülen iş ve işlemleri de içine almakla beraber; uzaktan çalışma olanağı olmadan yürütülmesi gereken işlerde çalışan personelin risk altında olduğu gerçeği de göz ardı edilmemelidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki alanında olan ve çevre mevzuatı kapsamında yapılması gereken süreli iş ve işlemler mevcut olup; çevresel analiz ve ölçümleri, analizler için numune alımı, laboratuvardaki ekipler, tesislerin süreli olarak yapılması gereken beyanları (ambalaj, atık beyanı GEKAP vb.), izin ve lisans süreçlerindeki süreler ve benzeri birçok iş ve işlem süreli işler olup salgın yayılımını artırabilecek potansiyel çalışma alanlarıdır.

İlgili meslek grubunda faaliyet gösteren üyelerimizin çalışma alanında yer alan bu iş ve işlemlerin de birey ve toplum sağlığında önleyici yaklaşımın esas alınarak süreli olan zorunlulukların ertelenme ve askıya alınmasına yönelik düzenlemelerin acilen yapılmasının önem arz ettiği düşünülmektedir.

Sektörde çalışan firmalar uzaktan çalışmaya geçmiş olup; bu süreçte hizmet sunulan firmaların ve dolaylı olarak hizmet sunan ÇED Yeterlik Belgesine ve Çevre Danışmanlık Belgesine sahip firmaların ekonomik olarak sıkıntı yaşaması olasılık dahilindedir. Bu sıkıntıların sonucunda ilgili sektörde çalışan üyelerimizin ekonomik olarak etkilenmesi kaçınılmazdır. 

Üyelerimizin ekonomik olarak yaşayacağı sıkıntıları en aza indirgemek, çalışanların işsizlik ve ücretsiz izin kaynaklı ekonomik sıkıntıların çözümüne yönelik olarak açıklanan ekonomi paketinde yer almayan çevre sektöründe hizmet veren üyelerimizin ekonomik sıkıntı yaşamaması amacıyla mevzuatlarda yer alan zorunluluklardan dolayı yükümlü olunan süreli iş ve işlemlerde sürelerin salgın tehlikesi geçene kadar askıya alınması veya ertelenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması adına ilgili kurum nezdinde girişimlerde bulunuldu.