122.Yıl

122.Yıl

Başlık: Elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) Uygulaması Başladı

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerimizin kayıtlarının tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde yapılan güncelleme neticesinde artık Elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçilmiştir.

Bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine elden müracaata gerek kalmaksızın, sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm sanayi siciline ilişkin işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Belgesi Sistemine girerek yapabilecekleri bildirilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.