122.Yıl

122.Yıl

Başkan Bulut’tan, Ticaret Bakanı Pekcan’a; Yolumuzdan dönmeyeceğiz

Başkan Bulut’tan, Ticaret Bakanı Pekcan’a;  Yolumuzdan dönmeyeceğiz
Başkan Bulut’tan, Ticaret Bakanı Pekcan’a;  Yolumuzdan dönmeyeceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen ‘Bölgesel İstişare Toplantısı’nda bölgenin sorun ve çözüm önerilerine ilişkin dosya sunan Başkan Bulut, “Kentimizi ve ülkemizi dünyada hak ettiği konuma taşıma inancımızdan ve yolumuzdan kesinlikle dönmeyeceğiz. Bu hedef projeler geliştiriyor ve hayata geçiriyoruz. KOTO olarak, kentimizin ve ülkemizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz” dedi 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı ilimizin ve bölgemizin geleceğinin konuşulduğu Bölgesel İstişare Toplantısı’nda konuk eden Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, toplantıda Bakan Pekcan’a Kocaeli iş dünyasının röntgeninin çekildiği detaylı bir rapor sundu. 

SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanı sıra; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Oda-borsa başkanları, SİAD’lar, STK temsilcileri ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Türkiye’nin en önemli üretim ve ticaret merkezi ilimizde sizleri ağırlamaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. Ülkemizin kalkınmasında öncü rol üstlenen, yüksek düzeyde vergi ödeyen, sektörlerinde öncü olan ve ihracata liderlik yapan müteşebbislerimizin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerini ele alacağız.

‘KOBİ’LERİN GELECEK PLANLAMASI BELİRSİZ’

Hükümet ve Bakanlık nezdinde yol açıcı politikalar geliştireceğinize kuşkumuz bulunmamaktadır. İşletmelerimizin gelişmesi ve yurtdışı pazarlara açılması için Odamızda devlet desteklerine yönelik bilgilendirme toplantıları organize ediyoruz. Özellikle yerel tüccar ve esnaflarımızın azami oranda faydalanması için çalışıyoruz. İlimiz ve ülkemiz ticaretinin gelişimi adına derlemiş olduğumuz sektörel raporu sizlere arz ettik. Bununla birlikte bazı konu başlıklarına değinmek istiyorum. Ülkemizde faaliyet gösteren firmaların yüzde 99'u KOBİ statüsünde olup, istihdamın yüzde 73,5'i KOBİ'ler tarafından gerçekleştirilmektedir. KOBİ’lerin gelecek planlamasında belirsizlik olması, ulusal firmaların orantısız büyümesi yerel esnaf ve tüccar için tehlike arz etmektedir.

ULUSAL FİRMALAR YERELDE DAHA AGRESİF 

Ulusal işletmelerimizin kendilerini uluslararası areneda göstermesi ve tüm dünyada marka olmaları için çalışmaları gerekliliğine inanıyoruz. Fakat uygulamada bunun tam tersi olarak ulusal firmaların yerelde daha agresif olduğunu görüyoruz. Bu durumun önlenmesi için ticari master plan ve mesleki kanunları yürürlüğü gitmesi hayati önem taşımaktadır. Yapılacak olan çalışma ile; Kentimizde aynı sektörde veya birbirini tamamlayan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin farklı lokasyonlarda bulunması ve altyapı maliyetlerinin fazla olması sebebiyle belli bir küme içerisinde toparlanması, Sektöre özgü kanunlar ile tüm meslek gruplarının çerçevesinin çizilmesi, Yerel esnaf ve tüccara özgü, ulusal firmalara karşı rekabet edebilirliğini sağlayacak tedbirler geliştirilmesi sağlanacaktır.

‘HALLERİN GELECEĞİ…’

Diğer önemli bir husus ülke gündemini son aylarda çokça meşgul eden hallerin geleceği ile ilgilidir. Tanzim satış noktalarının oluşturulması ve Yeni Hal Yasası’nın yürürlüğe gireceği bir dönemde hal tüccarının zan altında bırakıldığını düşünüyoruz. Kocaeli Ticaret Odası olarak veriler ışığında yağtığımız çalışma neticisini sizinle paylaşmak istiyorum. İlimizin çeşitli bölgelerinde bulunan 5 ulusal 2 yerel market ve 2 semt pazarında 10 gün boyunca sebze-meyve fiyat araştırması yaptık. Her gün ayrı ilçede yaptığımız araştırma neticesinde ulusal firmaların fiyatlarının yerel market ve pazar fiyatlarına göre yüksek olduğunu gözlemlendik. Hazırladığımız raporda çalışmalarımıza yer verdik.

TÜM ÜRÜNLER HALLERDEN ÇIKIŞ YAPMALI

Ulusal firmalardan temin edilen sebze ve meyve fiyatlarının hallerden alınan ürünlere nazaran daha yüksek olduğu ve Yeni Hal Yasasın da bu durum değerlendirilerek ele alınması önem arz etmektedir. Yeni Hal Yasası ile ilgili TOBB’da düzenlenen İstişare Toplantısında da dile getirdiğimiz üzere; Ulusal çaptaki büyük marketlerin, onların aracılarının ve hal dışı tüccarların üretim noktasından/tarladan toplu alım yapmasını yasal olarak imkansız kılmak gereklidir. Böylece tamamı hallere gelmiş bu ürünleri kimin hangi fiyattan aldığı ve ne kadar kar koyarak sattığı şeffaflaşacaktır.

ÜRETİCİ/ÜRETİCİ BİRLİKLERİ FİYAT BELİRLEMEDE AKTİF OLMALI 

Tüketilen sebze meyvenin yalnızca % 30’u hallere giriyor. Tüketilen sebze meyvenin %100 e yakını hallere girip komisyoncular tarafından satılması zorunlu hale getirilirse; ulusal çaptaki büyük marketler, il bazında şubeleşmiş marketler, küçük marketler, manavlar ve pazarcılar mecburen halden alışveriş yapacaktır. Böylece herkes sabit fiyattan ürün satın almış olacak, fiyat hallerde belirlenecektir. Yani üretici/üretici birlikleri fiyat belirlemede aktif olacaklardır. Hallerde tek tip fiyattan satılan ürünler, market ve pazarlarda da tek tip olacak. Ayrıca haller dışında gerçekleşen meyve sebze ticareti kayıt dışılıktan kurtulacaktır.

ÜLKEMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Haller özelleştirilmemelidir. Zincir marketler ve ortaklarının halleri satın alması ve komisyonculara ağır işletme maliyetleri uygulaması korku yaratmaktadır.  Komisyonculuk devam ettirilmelidir. Eğer komisyonculuk kalkarsa bugün hallerde faaliyet gösteren komisyoncular hal içi ve hal dışı tüccarlık sıfatlarını kullanarak fiyatları anormal şekilde etkileyebilirler. Son olarak işyeri devir haklarının komisyoncuda kalması önem arz etmektedir. Kocaelili iş insanları olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da kentimizi bölgemizde; ülkemizi ise dünyada hak ettiği konuma taşıma inancımızdan ve yolumuzdan kesinlikle dönmeyeceğiz. Bu hedef projeler geliştiriyor ve hayata geçiriyoruz. KOTO olarak, kentimizin ve ülkemizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz” dedi. 

VALİ HÜSEYİN AKSOY: KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmalarında; “Bölgesel İstişare Toplantısının ilimizde gerçekleştirilmiş olmasından dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Kocaeli; Türkiye’nin ekonomisine en büyük katkı sunan illerimizin başında geliyor. Ödediği vergiyle, yarattığı istihdamla en önemli illerin başında yer almaktadır. Bugün itibariyle baktığımızda 648 bin 641 aktif çalışan bulunmaktadır. Buda toplam nüfusun %34,2’sine isabet etmektedir. İstanbul’dan sonra en fazla milli gelire sahip olan il Kocaeli’dir. 17 bin 723 Dolarlık Milli Gelir ile 2. sırada yer almaktadır. Kalkınma Bakanlığının verilerine baktığımızda 2011 rakamlarına göre sosyoekonomik gelişmişlik bakımından da 4. sırada yer almaktadır. İlimizin sanayisiyle, ekonomisiyle ilgili olarak oda başkanlarımızla Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere yerel yönetimlerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız ülke ekonomisine katkı sunabilecek ortamları daha iyi bir noktaya taşıyabilmektir. Bugün bu toplantının hem Kocaeli için, hem de çevredeki iller için bir fırsat yaratacağını düşünüyorum” dedi. 

BAKAN PEKCAN: DİJİTALLEŞMEYE ÖNEM VERİYORUZ

Akabinde Kocaeli iş dünyasına hitap eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise konuşmalarında şu ifadelere yer verdi; “Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılda temel hedefi orta gelirli ülkeler hedefinden yüksek gelirli ülkeler hedefine sıçramaktır. Bizde bakanlık olarak politikalarımızı bu doğrultuda belirliyoruz ve bu sebeple  istişare kurulları kurduk. İş dünyası ile istişare halinde onların talep ve önerilerine kulak vererek görevimizi icra etmeye çalışıyoruz. Yüksek gelirli ülkeler arasına girmek için daha fazla katma değerli ihracat yapmamız gerekiyor.  Bunun için öncelikle rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla rekabetçi olabilmek için daha fazla tasarıma ve markaya önem veriyoruz. Diğer bir taraftan da dijitalleşmeye önem veriyoruz. Ülkemizde yüksek teknolojili ürün ihracatı %3-4 oranındadır. Bakanlık olarak bizim amacımız bu oranı daha yukarılara çekebilmektir. Bu konuda da Kocaeli’den beklentimiz biraz fazla. Bakanlığımızın ihtisas serbest bölge projesi var. Yüksek teknoloji ürün yatırımı, yazılım işine yatırım yapacak olan gençlerimiz ile yatırımcılarımızı bir araya getirip, buralara devlet ve vergi destekleri vermeyi hedefliyoruz.

BU GÜN İTİBARİYLE 31 İHRACAT DESTEK OFİSİMİZ OLDU

Hali hazırda mevcut olmadığımız pazarlarda ve ülkelerde daha fazla yer alabilmek için bu ülkelerde yeni yol haritaları stratejileri geliştirdik. Bakanlığımızın çok güzel ihracat destekleri var. Ancak sistem biraz karmaşık ve bulunması zor. Bu nedenle çok basit bir sistem geliştirerek www.kolaydestek.gov.tr diye site oluşturduk. Lütfen bu siteye girerek bütün desteklerimizden yararlanın. Odalar Borsalarımızla beraber 21 ilde ihracat destek ofisleri kurduk. Bu gün itibariyle 31 ihracat destek ofisimiz oldu. İnşallah bunu 81 ile yayacağız. Bunun dışında 35 ülke ve bölgede Türk Ticaret Merkezleri kurmayı hedefliyoruz. Bu merkezlerinde daha çok sektörel, lokal ve taleplere dayalı olmasına özen gösteriyoruz. Bakanlık olarak hem kadın girişimcilerimize hem de genç girişimcilerimizi desteklemek adına onların ihracattan daha fazla pay alabilmeleri için İhracat Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kadın ve genç girişimcileri desteklemek adına daire başkanlığı kurduk. Aynı zamanda Egzimbank’ın imkanlarını artırmak için çaba sarf ediyoruz. Uluslararası finansal kuruluşlarla işbirliğinin öncülüğünü yapmaya çalışıyoruz.

ONLİNE TEMİNAT MEKTUBUNU ARTIK SİSTEME ALDIK

Dijitalleşme ve gümrük kapılarımızın modernizasyonuyla ilgili oldukça çaba sarf ediyoruz. Amacımız gümrüklerin kağıtsız ortamda dijitalleşip, şeffaf gümrük haline gelmesidir. Bu yönde atılmış ciddi adımlarımız var. Gümrüklerden teminat mektuplarınızın iadesi konusunda zorluk çekiyordunuz. Online teminat mektubunu artık sisteme aldık. Bundan böyle gümrüklerde teminat mektubunuz iade edildiği anda o bankanın sisteminden de düşecek ve sizde 3 gün için ilave 3 aylık daha komisyon ödemek zorunda kalmayacaksınız. Ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili yetkilendirilmiş yükümlülük statüsünde oldukça ciddi adımlar attık. Bunun dışında yerinde gümrükleme ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor ve en önemlisi de üretici ihracatçılarımızla ilgili varış öncesi gümrükleme hizmetimizi de gerçekleştirdik ve uygulamaya aldık. Bunların dışında çağın gereklerine uygun olarak da mevzuatlarımızın sadeleştirilmesi yönünde çalışmalarımız da devam ediyor. 

DÜNYADA BELKİ DE BİR İLK OLAN ELEKTRONİK ÇEK VE SENET UYGULAMASINI GETİRİYORUZ

İç ticaretin oluşturulması adına da önemli adımlar atıyoruz. 2019 yılının hasat mevsiminin tamamlanmasıyla birlikte lisanslı depolardaki ürünlerimizi hem iç hem de dış piyasalarda ürün ihtisas borsalarında satabilecekler. MERSİS’i kurduk. Dünyada belki de bir ilk olan elektronik çek ve senet uygulamasını getiriyoruz. Elektronik ticaretin güvenilir olması ve hizmet kalitesi açısından elektronik ticarette güven damgasını geliştirdik. Bunun dışında elektronik ticaretin kayıt altına alınmasıyla ilgili ek bir sistemi devreye aldık. HAL yasasıyla ilgili çok soru geliyor bunu istişare bölümümüzde konuşacağız ama bildiğiniz gibi HAL yasasıyla ilgili sizlerin bütün görüşlerinizi dikkate aldık. Denetimlerimizi süründürüyoruz, fırsatçılara karşı dürüst esnafımızı ezdirmemek için bunu yapıyoruz.

‘EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ’ 

İthalatın ihracatı karşılama oranı %63’ten %75’e geldi. Bu demek oluyor ki dış finansman ihtiyacımızı azaltırken bir taraftan da Türkiye’nin büyümesine dış ticaret olarak katkı sağlıyoruz. Türkiye de ki rakamları dinlerken dünya da nereye gidiyor ona bakmamız gerekiyor. Dış ticaret olarak 3. çeyrekte Türkiye’nin büyümesine 6.73 katkı sağladık. Dün açıklandı 4. çeyrekte Türkiye’nin büyümesine dış ticaretin katkısı 9.7’dir. Türkiye’nin dış ticaretinin milli geliri oranı tarihi bir rekor olarak %50 seviyesine çıktı. Sizlerin de destekleriyle ihracatımızı arttırmak için el birliğiyle çalışacağız ve daha iyi bir rakamlara ulaşacağız.

KOCAELİ HER ZAMAN BAŞIMIZIN TACIDIR

Kocaeli ihracatı bizim elimizdeki rakamlara göre 9 milyar. Kocaeli her zaman başımızın tacıdır. Bakanlık olarak 2 milyar 433 milyon dolar krediden yararlanmış Kocaeli, Esnaf ve Sanatkârlarımız da 2018 yılında 276 milyon TL düşük faizli krediden yararlanmış. Bu esnaf kredilerinden sadece Ocak, Şubat ayında 96 milyon TL yararlanmış Kocaelili firmalarımız. Bunun dışında ihracat desteklerimizden Kocaeli %49.3 oranında pay almış. Bu hedeflerimize bundan sonrada beraber çalışarak ulaşacağımıza inanıyorum. Kocaeli’nin yanındayız.” Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan toplantının ardından iş insanlarının sorularını yanıtladı.