122.Yıl

122.Yıl

Abhazya TSO ile işbirliği hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve  Borsalar Birliği’nden aldığımız  yazıda; Dışişleri Bakanlığı’nın yazısı gereği  ülkemizin, stratejik ortaklık ilişkisine  sahip  bulunduğu Gürcistan’ın  bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemekle ve Gürcistan’dan tek  taraflı bağımsızlık ilan eden Abhazya ve Güney Osetya yönetimlerinin sözde bağımsızlıklarını tanımamakta olduğu belirtilmektedir.

Öte yandan, ülkemizde yaşayan Abhaz /Oset kökenli vatandaşlarımızın anılan bölgelerle temasına ise insani saiklerle karşı  çıkılmamakta olduğu  ifade edilmektedir.

Bu  çerçevede, Abhazya ve  Güney Osetya’yı bağımsız ülkeler gibi tanıdığımız anlamına gelebilecek şekilde ilişki kurulmasından imtina edilmesinin, dolayısıyla Abhazya  Ticaret ve Sanayi  Odası ile işbirliği tesis edilmemesinin (menfi) ve Abhazya’ya ziyaret düzenlenmemesinin  uygun olacağının değerlendirildiği bildirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.