Türkiye-Ürdün Ortaklık Anlaşması’nın Feshi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ülkemiz ile Ürdün arasında var olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA)’nın üst düzeyde gerçekleştirilen tüm girişimlere rağmen Ürdün tarafından feshedildiği belirtilmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda Ticaret Bakanlığı’nın 22.11,2018 tarihli ve E-00039125389 sayılı yazısına atfen, Ülkemiz ile Ürdün arasında var olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA)’nın üst düzeyde gerçekleştirilen tüm girişimlere rağmen Ürdün tarafından feshedildiği belirtilmiştir.

Yazıda, Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı tarafından 21 Ekim 2018 tarihinde Ürdün Sanayi ve Ticaret Odalarına gönderilen resmi yazıda 22 Kasım 2018 tarihi itibariyle Türkiye’den yapılan ithalatta üçüncü ülkelere karşı uygulanan gümrük vergilerinin geçerli olacağı duyurusunun yapıldığı kaydedilmiştir.

Yazıda devamla, anılan STA’nın iptalinin gereği olarak, Ürdün’den ithalatta üçüncü ülkelere uygulanan gümrük vergilerinin uygulanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığı makamınca imzalanan “ithalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapan Cumhurbaşkanlığı Kararı” ile STA kapsamında Ürdün’e sağlanan tarife kontenjanlarının iptalini teminen, “Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ithalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar’ın Resmi Gazete’de yayımlanarak 22 Kasım 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edilmiştir.

Bu itibarla, 22 Kasım 2018 tarihinden itibaren Ürdün’e gerçekleştirilecek ihracat işlemlerinde Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden veya manuel olarak tercihli ticarette kullanılan menşe belgelerinin (EUR.1 Dolaşım Belgesi ve EUR.MED Dolaşım Belgesi) düzenlenemeyeceği bildirilmekte olup, bilgilerinize sunarız.

ISK-SODEX Fuarı Bilgilendirme

Sayın Üyemiz,

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından, 2-5 Ekim 2019 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde “Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma ve Güneş Enerjisi Sistemleri (ISK-SODEX) 2019 Fuarı düzenlenecektir.14.  kez gerçekleştirilecek olan fuar geçen yıl 42.000 metrekare net stand alanı ile 44 ülkeden 1108 katılımcı firmaya ev sahipliği yapmıştır.

Söz konusu fuar ile ilgilenen üyelerimizin detaylı bilgilere www.sodex.com.tr adresinden ulaşabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

ABD’nin İran Yaptırımları Bilgilendirme Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen 04.12.2018 tarihli ve 18227 sayılı yazıda;

ABD tarafından İran’a yönelik tek taraflı yaptırım karar ve uygulamaların ülkemiz açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmadığı bilinmekle beraber, söz konusu yaptırımların sınır aşar nitelikte uygulandığı göz önünde tutularak, yaptırımların kapsamı hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesinin önemli olduğu belirtilmektedir.

Bu bağlamda bahse konu yaptırımlar konusunda, TOBB ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde, 10 Aralık 2018 Pazartesi günü, saat 14:00’de TOBB ikiz Kuleler Konferans Salonu’nda bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirilmektedir.

Katılımcıların TOBB’un web sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları – Ülke Duyuruları İran ve ABD” bölümünde yer alan katılım formunun eksiksiz şekilde doldurarak, 7 Aralık 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar  e-posta yoluyla (iran@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Tır Sistemine Başvuru İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi

TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda; TIR Sisteminin bilgisayarlaştırılması konusunda Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) TIR Sekreteryası ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) işbirliğiyle başlatılan eTIR Pilot projesi çerçevesinde elektronik teminat kullanılarak yapılan taşımalar başarı ile devam etmektedir.

Başarıyla yürütülmeye devam eden Pilot Projenin ikinci aşaması kapsamında, TIR Sistemine kabul prosedürü iş ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılması çalışmaları da tamamlanmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda, aday firmalar TIR Sistemine kabul işlemlerini https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresinden gerçekleştirebilecek ve başvurusunu elektronik imza yöntemi ile odalarına iletebileceklerdir. Odalara iletilen başvuru ise https://tobbtiryonetim.tobb.org.tr/Giris adresinden görüntülenebilecek ve alınan başvuru sonuçlanmasını müteakip TOBB’ a elektronik ortamda iletilebilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Projesi Genelgesi Yayınlandı

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan odamıza gelen yazıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgede ki değişiklikler hatırlatılmış ve gerekli bilgilere nereden ulaşılacağı bilgisi paylaşılmıştır.

Yazıda, 2014/07 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığı ve yerine 2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Söz konusu genelge de zamanla gelişen/değişen teknolojik ile ihtiyaçları doğrultusunda oluşan boşlukların ve uygulamada yaşanılan sıkıntıların giderilmesi amacıyla değişiklik yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu bağlamda sözü geçen gerekli değişikliklere ulaşmak, “Genelge” ve” Proje Onay Teknik Rapor Hazırlama Kılavuzu” için TOBB’un http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı altında “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.