Standardizasyon Zirvesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Standardizasyon hakkında çalışmalarda bulunmak amacıyla 2017 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında önemli bir işbirliği gerçekleştirilmiş, standardizasyon faaliyetlerine etkin katılımın sağlanması için protokol imzalanarak çalışmalara başlandığı belirtilmiştir.

Bu protokol kapsamında Dünya Standartlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TSE işbirliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn VARANK ve TSE Başkanı Sn. Adem Şahin’in katılımlarıyla, Birliğimiz Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 17 Ekim 2018 Çarşamba Günü Birliğimiz Sosyal Tesisler Toplantı Salonunda “Uluslararası Standartlara Yön Ver” temasıyla Standardizasyon Zirvesi gerçekleştirilecektir.

Yazıda alınan davetiye ve program ekte sunulmakta olup Zirveye katılım sağlamak isteyen üyelerimizin katılım teyitlerini TOBB’a iletilmek üzere Odamız Araştırma ve Dış Ticaret Servisine (E-posta: rumeysa.ozer@koto.org.tr ) 16 Ekim 2018 tarihine kadar bildirmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

TSE PROGRAM VE DAVETİYE

Standatizasyon ZirveSİ Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Standardizasyon hakkında çalışmalarda bulunmak amacıyla 2017 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında önemli bir işbirliği gerçekleştirilmiş, standardizasyon faaliyetlerine etkin katılımın sağlanması için protokol imzalanarak çalışmalara başlanmıştır.

Bu protokol kapsamında Dünya Standartlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TSE işbirliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa VARANK ve TSE Başkanı Sn. Adem ŞAHİN’in katılımlarıyla, TOBB Başkanı Sn. M. Rifat HiSARCIKLlOĞLU’nun ev sahipliğinde 17 Ekim 2018 Çarşamba Günü TOBB Sosyal Tesisler Toplantı Salonunda “Uluslararası Standartlara Yön Ver” temasıyla Standardizasyon Zirvesi gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda söz konusu zirveye katılım teyitlerinizi 15/10/2018 tarihine kadar (kobi@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Körfez Ticaret Odası Dış Ticaret Semineri

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan İhracata Yönelik Destek Programları’nın tanıtımı amacıyla son yıllarda anılan Bakanlıkça Dış Ticaret Semineri düzenlenmektedir.

Bu kapsamda T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi Koordinasyonunda, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve Körfez Ticaret Odası işbirliğinde Körfez Ticaret Odası Meclis Salonunda 17 Ekim 2018 Çarşamba günü detayları ekte yer alan ücretsi bir “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenmektedir.

İlgili üyelerimizin istifadelerine sunulur.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Harika Okur – hokur@iib.org.tr

0 212 454 05 00 www.iib.org.tr

Başvuru Formu

Program İçeriği

Türkmenistan’da Enerji Projeleri Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan 03.10.2018 tarih ve 14506 sayılı yazıda 5 Mart 2017 tarihinde Tahran’da gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) 16. Genel Kurulu’nda, EİT TSO Sekretaryası 2018-2021 yıllarında Birliğimizce yürütülmesi kararlaştırıldığı bilgisi paylaşılmaktadır.

Bu çerçevede, Birliğimiz – EİT TSO ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde “Türkmenistan’da Enerji Projeleri ve EİT Bölgesinin Kalkınmasına Olan Etkileri” adlı bir Konferans ve ikili iş görüşmeleri düzenlenecektir. 16 Ekim 2018 tarihinde saat 11.00’de TOBB İstanbul Hizmet binasında gerçekleştirilecek etkinliğe Türkmenistan’da devam eden enerji projelerinin tanıtılması hedeflenmektedir.

Konferans ardından, katılımcı Türkmen yetkililerinin temsilcileri ile firmalarımız arasında ikili görüşmeler gerçekleştirilebilecektir. Söz konusu yetkililerin listesi ve faaliyet alanlarına dair bilgiler katılım teyidi veren firmalarımıza bilahare bildirilecektir.

Katılmayı düşünen üyelerinizin katılım teyitlerini en geç 12 Ekim 2018 tarihine kadar TOBB’a (Adem Kula, 0 212 324 95 42, E-Posta: ecocci@tobb.org.tr ) bildirmeleri gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Çalışma Grupları Görüş Talebi Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi Beş Yıllık Eylem Planı (2018-2022) kapsamında yer alan çalışma gruplarından Şeffaflık Çalışma Grubu’nun 05.09.2018 tarihinde düzenlenen toplantısında Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu (TKK) üyesi kamu kurum ve kuruluşları tarafından dış ticaret ile ilgili hazırlanan rehber, kılavuz vb. dokümanların güncellenmesi ve mevcut dokümanlara yenilerinin eklenmesi karara bağlanmıştır.
Bu kapsamda ilgili kamu kurum/kuruluşlarının internet siteleri ve dış ticaret ile ilgili hazırladıkları mevcut rehber, kılavuz vb. dokümanların güncellenmesine ek olarak dış ticaret alanında  var olan ihtiyacı karşılamak amacıyla söz konusu sitelerde yapılmasında fayda gördüğünüz hususları  09.10.2018 tarihine kadar oguz.cagil@koto.org.tr mail adresine iletmeniz hususunu önemle rica ederiz.