Blog | Sayfa 2 | Koto

(9. Meslek Komitesi) Fuar ve eş meslek komite ziyaretleri görüşüldü  

Fırın, Pastane ve Marketler Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 9. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, eş komite ve fuar ziyaretleri konusu görüşüldü.

13 – 16 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan GIDA-TEK 8. Gıda ve Teknolojileri Fuarı’nın ziyaret edilmesi ve Ankara Ticaret Odası’na eş meslek komite programı düzenlenmesi konusu ele alındı.

(15. Meslek Komitesi) Özel Öğretim Kurumlarının SGK bildirimleri ile ilgili cezai müeyyidelere maruz kalmaması amacıyla girişimlerde bulunuldu

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarının “eksik gün” bildirimi ile ilgili SGK’dan davet aldıkları, çalışan uzman ve usta öğreticilerinin çalışma gün hesabında kullanılan “aylık toplam ders saati/7,5 saat=gün sayısı” formülünün yanlış olduğu, bunun yerine 5510 sayılı kanunun 80. Maddesinin (j) bendinde belirtilen “brüt aylık kazanç/asgari günlük kazanç=gün sayısı” formülünün kullanılması gerektiği belirtilmiş ve üyelerimize bu formülün sonucu “prime esas kazanç” değişmeden sadece eksik gün ile ilgili geriye dönük düzeltme yapılması istenmiştir. Ancak, “prime esas kazanç” değişmemiş olmasına rağmen sadece geriye dönük bildirimi yapılmak istendiğinde üyelerimize “resen bildirim” kapsamında ciddi cezai müeyyede uygulandığı ve Üyelerimize ödeme güçlüğü yaratacak düzeyde mağdur ettiği görülmektedir. Ayrıca, ilk “gün sayısı” hesap formülünün üyelerimizin bağlı bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden; Personelin girdiği ders ücreti küsuratlarının usta öğreticilerde alta, uzman öğretici ve öğretmenlerde üste tamamlanacağı bilgisi ilçedeki Özel Öğretim Kurumlarına sözlü olarak iletilmiştir.  Bu uygulamadan dolayı; Özel Öğretim Kurumlarının ödemiş oldukları SGK primlerinde olabilecek eksikliklerin alınan bilgilerin uygulanmasından kaynaklı olabileceği değerlendirildiğinde;  Odamız Üyelerinin kasıtlı olarak yapmadığı, verilen bilgiye göre işlem yaptıkları ve bu sebeple mağdur oldukları görülmektedir. Bu bağlamda Odamız Üyelerinin mağduriyetinin giderilmesi adına, cezai müeyyideye konu olan dönemlerde tespit edilen eksik pirim günlerinin cezai işleme maruz bırakılmadan bildirimlerinin sağlanması için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunuldu.

(20. Meslek Komitesi) Aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi

Konaklama ve Restoranlar Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 20. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Sektör sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda, komite çalışmaları da ele alındı.

Toplantıda ayrıca, ‘İş Dünyasında Koçluk Becerileri’ eğitimini tamamlayan komite başkanı Cem Gür’e katılım sertifikası takdim edildi.

(3. Meslek Komitesi) Komite çalışmaları masaya yatırıldı

İnşaatı Tamamlayıcı Faaliyetler ve Yapı Kooperatifleri Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 3. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Komite çalışmaları ve organizasyonlarının görüşüldüğü toplantıda, hafriyat sektörü firmaları ile yapılması planlanan toplantının detayları da ele alındı.

Toplantı, sektör sorunları ve çözüm önerilerinin görüşülmesiyle sona erdi.

(6. Meslek Komitesi) Yeni üye ziyaretleri gerçekleştirildi

İnşaat Malzemeleri ve Tesisat İşleri Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 6. Meslek Komitesi, yeni üyelere ziyaretler gerçekleştirdi.

6. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi İbrahim Atalay, Komite Başkan Yardımcısı Mehmet akgüneş ve Komite Üyesi Salih Türe’nin yer aldığı heyet ilk olarak Bertan Cıvata, akabinde de Furkan Isı Doğalgaz’a konuk oldu. Oda’nın üye odaklı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren 6. Meslek Komitesi, sektörle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.