İlgili  Makama sunulmak üzere firmaların iç ve dış ticarette  talep ettikleri her türlü belgelerin düzenlenmesidir.
Gerekli Belgeler
  • Konuyla ilgili dilekçe
  • Konuyla ilgili diğer belge doküman ve materyaller
  • Oda veznesine yatırılacak harc makbuzu (597 TL)
Başvuru Formu ve Evrak Listesi
Dosyayı İndir