Mimar, Mühendis ve Danışmanlık Hizmetleri Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 18. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı; Komite Oryantasyonu kapsamında, Odamız Servislerinin ve Birimlerinin fiziki olarak tanıtımının yapılmasıyla başladı.

Komite üyelerine Odamız Servislerinin ve Birimlerinin yerinde tanıtımı yapılarak; Servis ve Birim sorumluları tarafından, gerçekleştirilen işler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme sunuldu.

Odamız Araştırma ve Dış Ticaret Servisi tarafından 18. Meslek Grubu’nu kapsayan; MARKA, KOSGEB ve İŞKUR’un sağlamış olduğu hibe ve destekler ile ilgili bilgi aktarımı sağlandı.

Kocaeli Ticaret Odası’nın ücretsiz eğitim hizmeti KOTEV’e eğitim önerisinde de bulunan komite üyeleri; sektörün İnovasyon (Ar&Ge), iş sağlığı ve güvenliği ile Office programları konularında eğitim sunulabileceğini belirtti.