İnşaat Malzemeleri ve Tesisat İşleri Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 6. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı; Komite Oryantasyonu kapsamında, Odamız Servislerinin ve Birimlerinin fiziki olarak tanıtımıyla başladı.

Komite Üyelerine; Odamız Servislerinin ve Birimlerinin yerinde tanıtımı yapılarak; Servis ve Birim sorumluları tarafından, gerçekleştirilen işler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, Odamız Araştırma ve Dış Ticaret Servisi’nin 6. Meslek Grubunu kapsayan; MARKA, KOSGEB ve İŞKUR’un sağlamış olduğu hibe ve destekler ile ilgili bilgi sunumuyla devam etti.

Odamız Meslek Komite çalışmalarının web sitemizde yer alması konusunda da bilgi sunuldu.

Toplantı sektör sorunları ve çözüm önerilerinin görüşülmesiyle sona erdi.