LPG piyasasında görev yapan sorumlu müdürlerin eğitim programına katılarak “Sorumlu Müdür Belgesi”; diğer personellerin ise, “LPG Yetkili Personel Belgesi” alma zorunluluğu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği ile hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda, Üyelerimiz tarafından Odamıza söz konusu belgeler ile ilgili yoğun talep gelmektedir.  Eğitimlerin sadece Makina Mühendisleri Odası tarafından verilmesi nedeniyle oluşabilecek yoğunluğu ortadan kaldırmak adına söz konusu eğitimlerin Birliğimize bağlı Odalar bünyesinde verilmesi Üyelerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi açısından önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra eğitim sayısının arttırılması ile katılımcıların çalışma şartlarına göre tercih ve çalışma imkânı elde etmeleri sağlanmış olacaktır. Üyelerimizden gelen talebin karşılanması amacıyla Birliğimize bağlı Odalar bünyesinde söz konusu eğitim programlarının düzenlenebilmesi için yetkilendirme yapılması adına ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunuldu.