Sigorta Acenteleri Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 22. Meslek Komitesi aylık olağan komite toplantısını gerçekleştirdi.

Kasım ayı toplantı zaptının görüşülmesiyle başlayan toplantıda ilk olarak, Kocaeli Ticaret Odası tarafından, Akreditasyon Sistemi çerçevesinde hazırlanan, 2019-2022 Stratejik Planı SWOT analizinin belirlenmesi amacıyla 5 Ocak 2019 Cumartesi günü gerçekleşecek paydaş analizi toplantısı hakkında bilgi sunuldu.

Ayrıca, 2019 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan KOTEV eğitimleri kapsamında, firmalara özel eğitim açılabileceği, söz konusu eğitimlerin açılabilmesi için firma çalışanlarından asgari 10 personelin katılım sağlaması gerekliliği hakkında bilgi verildi. KOTEV, Ocak ayı eğitim takvimi hakkında da bilgi sunuldu.

Akabinde, 22-25 Ocak tarihleri arasında Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nde yapılacak olan toplantıyla ilgili hazırlık yapılarak, görüşülecek konular belirlendi.

Toplantının teklif ve temenniler bölümünde ise;

Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile 22 Meslek Komitesi tarafından Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden talep edilen randevuya istinaden söz konusu toplantının 22-25 Ocak tarihleri arasında belirlenecek bir günde yapılması hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına.

İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esasları Nitelikli Eleman İstihdam Desteği’nin 2. Maddesinde yer alan, “Bu destekten, desteği başvuru tarihi itibariyle onaylı son SGK Sigortalı Hizmet Listesinde en az 5 (beş) çalışanı olan işletmeler yararlanabilir” maddesinin sigorta acenteleri için en az 2 (iki) elaman olarak değiştirilmesi adına KOSGEB nezdinde girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verildi.