İnşaat Malzemeleri ve Tesisat İşleri Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 6. Meslek Komitesi aylık olağan komite toplantısını gerçekleştirdi.

Kasım ayı toplantı zaptının görüşülmesiyle başlayan toplantıda ilk olarak, Kocaeli Ticaret Odası tarafından, Akreditasyon Sistemi çerçevesinde hazırlanan, 2019-2022 Stratejik Planı SWOT analizinin belirlenmesi amacıyla 5 Ocak 2019 Cumartesi günü gerçekleşecek paydaş analizi toplantısı hakkında bilgi sunuldu.

Ayrıca, 2019 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan KOTEV eğitimleri kapsamında, firmalara özel eğitim açılabileceği, söz konusu eğitimlerin açılabilmesi için firma çalışanlarından asgari 10 personelin katılım sağlaması gerekliliği hakkında bilgi verildi. KOTEV, Ocak ayı eğitim takvimi hakkında da bilgi sunuldu.

Teklif ve temenniler bölümünde ise;

Ülkemizde ve dünyada yaşanan ve artarak yaşanacağı düşünülen doğalgaz hatlarına statik elektrik yüklenmesinden kaynaklanan patlamaların önüne geçebilmek amacıyla, doğalgaz hattı kullanan tüm yapılarda topraklama sistemlerinin belli periyotlarda belirlenen standartlara göre kontrollerinin gerçekleşmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi ve yaptırımların hayata geçirilmesi için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması konusu görüşüldü.