Bilişim, Eğitim ve Büro Malzemeleri Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 15. Meslek Komitesi aylık olağan komite toplantısını gerçekleştirdi.

Kasım ayı toplantı zaptının görüşülmesiyle başlayan toplantıda ilk olarak, Kocaeli Ticaret Odası tarafından, Akreditasyon Sistemi çerçevesinde hazırlanan, 2019-2022 Stratejik Planı SWOT analizinin belirlenmesi amacıyla 5 Ocak 2019 Cumartesi günü gerçekleşecek paydaş analizi toplantısı hakkında bilgi sunuldu.

Akabinde, 2019 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan KOTEV eğitimleri kapsamında, firmalara özel eğitim açılabileceği, söz konusu eğitimlerin açılabilmesi için firma çalışanlarından asgari 10 personelin katılım sağlaması gerekliliği hakkında bilgi alındı. KOTEV, Ocak ayı eğitim takvimi hakkında da bilgi sunuldu.

Toplantının teklif temenniler bölümünde ise;

Gebze Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası ile dördüncüsü yapılacak eş meslek komite toplantılarının bu ay Kocaeli Ticaret Odası ev sahipliğinde, 17 Ocak veya 31 Ocak tarihinde Beytül Kebap Restoran’da yapılması için Yönetim Kurulu’na öneri sunulmasına

2023 Vizyon Hedeflerinde kesileceği açıklanan Bakanlıkça Özel Öğretim Kurumlarına verilen öğrenci teşvikinin, Özel Öğretim Kurumlarının varlığını sürdürebilmesi, Özel Okullara olan talebin azalmaması açısından söz konusu teşvikin devam ettirilmesi için TOBB nezdinde girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları olan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kurslarından kursiyerleri ile yapmış oldukları sözleşmelerden dolayı damga vergisi alınmaktadır. Ancak Özel Öğretim Kurumu olan Özel Okulları istisna kabul edilerek damga vergisinden muaf tutulmuştur. Bu durum Anayasada bahsedilen eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Bu nedenle Motorlu Taşıtlar Sürücü Kurslarının da damga vergisinden muaf tutulması adına Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 17.12.2018 tarih ve 18952 sayılı ‘’Yurt içi Fuar ’’ yazısı ile ilgili bilgi alındı. Söz konusu fuarlara katılım ile ilgili meslek grubunda yer alan kırtasiye zümresine e-posta ve arama yolu ile bilgilendirme yapılması ve katılım sayısına bağlı olarak araç tahsis edilmesi hususunun Yönetim Kuruluna sunulması konusu da gündeme alındı.