Odamız Yönetim Kurulu toplantılarımızda, medikal sektörün sıkıntıları ile ilgili son günlerde artan oranlarda medikal ve sağlık ürünlerinin internet ve market yoluyla kanun ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde reklam satışının ve pazarlamasının yapıldığı, tüm uyarı ve şikayetlere rağmen bu haksız ürün satışının devam ettiği hususu görüşülmüştür. Satılan ürünler ile ilgili; Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği MADDE 15- (3) ‘’Yapılan reklamlar, (Değişik ibare: RG/25/72015-29425) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olmak zorunda ‘’ olduğu ve yeni sağlık ve medikal ürünlerinin reklam ve satışının bu şekilde yapılamayacağı kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. MADDE 15- (1) ‘’Münhasır sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması ve uygulanması gereken cihazlar ile geri ödeme kapsamında olan cihazların, internet dahil halka açık yayın yapılan her türlü medya ve iletişim ortamında program, film, dizi film, haber ve benzeri yollarla doğrudan veya dolaylı olarak topluma reklam yapılamaz. Bakanlığın veya Kurumun izni ile yapılan ve sağlık meslek mensuplarına cihazın piyasaya arz edildiğini duyuran gazete/dergi ilanları ile satış merkezlerinin resmi internet sitelerinde yapmış oldukları cihaz bilgilendirmeleri bu hükmün kapsamı dışındadır.’’ Bu kapsamda, Resmi gazetede yayınlanan 15/05/2014 tarihinde 29001 sayılı Tıbbi Cihazlar Tanıtım Yönetmeliği ile ilgili Medikal satışı yapan firmalarımız, kanun ve yönetmelik düzenleme ile Sağlık Bakanlığı İlaç ve Cihaz Kurumu tarafından ruhsatlandırılmıştır. Mesul Müdürlük, Klinik Destek, Satış Tanım olmak üzere minimum 3 yetkili satış destek gibi personellerin çalışma zorunluluğu getirilerekten halkımızın doğru ve güvenilir tedarik hizmet alması amaçlanmıştır. Bu koşula uymayan firmalar kapatılmış ve medikal ürünlerinin satışı yasaklanmıştır. Hal böyle iken gerek internet üzerinden satış mağazalarından gerekse zincir mağaza marketlerde birçok medikal sağlık ürününün satışı yapıldığı açıkça görülmektedir. Bu konuda sektör temsilcilerinin ve çalışanların yaptığı şikayetler gittikçe yoğunlaşmıştır. Satışı kanun ve yönetmeliklerle çerçeve altına alınmış olan medikal ürünlerin halkımıza doğru ve yetkili kanallardan ulaşması, uygun şekilde depolanması, hastaya cihaz kullanımı ile ilgili uygun eğitim verilmesi ve halk sağlığının korunması ancak ve ancak yetkili ruhsatlı medikal ve tıbbi malzeme satış merkezlerince yaklaşık 5 bin ayrı noktada Türkiye genelinde sorunsuz hizmet verilmektedir.Kanun ve yönetmeliklerle kurulmuş tıbbi medikal satış merkezlerinin ve halkımızın haklarının korunması amacıyla ivedilikle Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklar nezdinde girişimde bulunarak yapılan haksız ve kanunlara aykırı reklamların durdurulması medikal sektörü açısından hayati önem arz etmektedir. Medikal sektörü ile alakalı bu ciddi sıkıntının giderilmesi amacıyla ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunuldu.