Telekomünikasyon, Reklam ve Güvenlik Hizmetleri Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 19. Meslek Komitesi, aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Komitenin görüşüne sunulan mahkeme ve bilirkişi taleplerinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2019 yılı iş programında yer alması talep edilen konuları ele alan komite üyeleri; 2019 yılı içerisinde eş meslek komite ziyaretleri, üye ziyaretleri, yurtiçi ve yurt dışı fuar ziyaretleri, sektör toplantıları, sektörle alakalı eğitimler düzenlenmesi yönünde görüşlerini bildirdi.

Ayrıca, marka tescilleri esnasında ticaret unvanının göz önünde bulundurulması ve ticaret unvanının tescilinin marka tescillerinde kullanım hakkına sahip olması hususunda yasal düzenleme yapılması adına TOBB nezdinde girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmasına karar verildi.