Yapı denetim sektöründe faaliyet gösteren Üyelerimizin, 2019 yılında yürürlüğe girecek olan taslak halindeki 4708 sayılı Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği ile ilgili fikir alışverişinde bulunulması amacıyla gerçekleştirilen sektör toplantısında, Yapı denetim sektörünü olumsuz yönde etkileyecek konular görüşülerek, düzenlemelerin yapılabilmesi adına girişimlerde bulunulmasında mutabık kalınmıştır.

Bu bağlamda, yeni yönetmelikte yapı denetim firmalarının OSB’lerde yapılacak işlerde %75 iskonto zorunluluğu getirilecektir. Uygulanacak olan %75 iskonto zorunluluğunun sektördeki firmaları maddi açıdan olumsuz etkileyecektir. Uygulanacak iskonto ile yapı denetim bedeli laboratuvar hizmetlerini karşılayamayacak seviyeye geleceği göz önünde bulundurularak, söz konusu iskonto tutarının iptal edilmesi yönünde görüş bildirildi.

Bununla beraber, yeni yönetmelikte yapı denetim firmalarına il sınırları içerisinde bulunan bütün ilçelerde hizmet uygulama zorunluluğunun getirilmesi konusu görüşüldü. Söz konusu uygulama ile hizmet süreci uzayarak maliyetleri arttıracağından (araç sayısı artışı, yakıt tüketimi, vb.), yeni yönetmelikte bu uygulamanın tüm ilçeler yerine firmaya yakın üç ilçede hizmet verebilecek şekilde düzenlenmesi önerildi.

En son olarak da; ilgili yönetmelikte yapı denetim hizmet bedeli katsayısı olarak belirlenen %1,5 oranının; artan maliyetleri ve günümüz piyasa şartları da düşünüldüğünde yetersiz olacağı, bu sebeple de yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelikte söz konusu katsayının arttırılması için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla çalışmalar yapılmasına karar verildi.

Özetle, yeni yönetmelikle birlikte yürürlüğe girecek olan yapı denetim firmalarının OSB hizmetlerinde uygulayacakları %75 iskonto ve tüm il sınırları içerisinde hizmet uygulama zorunluluğu ile genel hizmet bedeli için belirlenen %1,5 katsayısı yapı denetim sektöründe faaliyet gösteren firmaları olumsuz etkileyeceğinden, belirtilen konularda düzenlemeler yapılabilmesi adına ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması adına girişimlerde bulunuldu.