Bayındırlık ve Madencilik Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 1. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 18.09.2018 tarihli ve 0431/13750 sayılı yazısına istinaden, Türkiye Madenciler Tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında;

  • Kimyasal ve Mekanik Cevher Zenginleştirme Operatörü
  • Numuneci (Maden)
  • Yeraltı Üretim İşçisi
  • Reaktif Hazırlayıcı
  • Nezaretçi (Maden)

Mesleklerinde hazırlanan taslakları değerlendirilmesi konusu görüşüldü.

Ayrıca, Haziran 2018 ayı toplantısında görüşülen ve Yönetim Kurulunca yapılması uygun görülen Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği bilgilendirme seminerinin Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi konusu görüşüldü.  Söz konusu seminerin Kasım ayı içerisinde yapılması kararı alındı.

Teklif temenni bölümünde ise; KO-MEK nezdinde Kepçe Operatörü, Vinç Operatörü, Damperli Tır Şoförü, Elektrikçi, Kaynakçı, Kalıpçı, Mobilyacı, Marangoz Alçıpan asma tavan kurslarının açılabilmesi adına girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmasına karar verildi.