TOBB öncülüğünde başlatılan KOBİ’lere yönelik Nefes Kredisi Projesi kapsamında; Üyelerimizin kullanımına açılan nefes kredisinin etkinliğinin ölçülmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda; söz konusu kredi miktarının arttırılarak, faiz oranlarının düşürülmesi ve kredi vadesinin uzatılması halinde bu tarz verilmekte olan kredilerin daha verimli olacağı yönünde Üyelerimizden geri bildirim alınmıştır.

Ayrıca; Üyelerimizin birçoğunun işlerinde özel bankalarla çalıştığı, dolasıyla söz konusu bankalarda hesaplarının olduğu meslek komite toplantılarımızda dile getirilmiştir. Sonuç olarak, önümüzdeki yıllarda düzenlenmesi muhtemel Nefes Kredisi projesi kapsamında özel bankaların da nefes kredisi vermelerine olanak sağlanması ile kredi başvuru sürecinin hızlanacağı ve kısıtlı sayıda kredi vermekte olan bankalardaki yığılmaların önüne geçileceği düşünülmektedir.

Yapılan çalışmalar sonucunda alınan bir diğer geri besleme ise, bankaların kredi kullandırması ile ilgilidir. Şöyle ki; bankalar kredi kullandıracağı firmaları seçerken kendi müşterilerine öncelik tanımakta, bu durum da gerçek ihtiyaç sahiplerinin kampanyadan fayda sağlamasının önüne geçmektedir.

Bu bağlamda, Nefes Kredisinin daha etkin kullanılması amacıyla kredi miktarının arttırılması, faiz oranlarının düşürülmesi, kredi vadesinin uzatılması ve önümüzdeki yıllarda verilmesi planlanan nefes kredisine özel bankalarında dahil edilmesi, kredi veren bankaların firma seçimlerinde uyguladıkları yöntemlerin yukarıdaki açıklamalar ışığında gözden geçirilerek; Odalarında belli noktalarda söz sahibi olabilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi adına girişimlerde bulunuldu.