Türk özel sektörünü çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, çalışmalarının önemli bir kısmını KOBİ’lerin yurtdışı pazarlara açılmasını sağlamak üzere gerçekleştirmekte, KOBİ’lerin ihracatını artırmak için yeni işbirlikleri gerçekleştirmektedir.

Malumunuz ihracat: Sürdürülebilir ekonomik büyümenin gerçekleşmesinde kilit bir rol üstlenmesi nedeniyle kalkınma olgusunun vazgeçilmez bir unsuru olarak yer almaktadır. En eski uluslararası ticaret yöntemlerinden biri olan ihracat, ülkelerin ekonomilerinin büyümesine ve gelişmesine önemli katkı sağlanmasının yanı sıra, dış ticaret dengelerinin korunması, ülke içindeki ekonomik faaliyetlerin canlanması, istihdam, üretim ve karlılığın artmasını sağlayarak makroekonomik dengelerin iyileşmesine de katkıda bulunmaktadır.

Diğer taraftan, KOBİ’lerin yurtdışına gerçekleştirdikleri iş gezileri ve fuar ziyaretleri ihracatta başarı oranını büyük miktarda artırmakla birlikte, uluslararası işbirliklerinin oluşmasına yardımcı olmakta ve üyelerimizin küresel sektörel gelişmeleri takip edebilmelerini sağlamaktadır.

Bu kapsamda KOBİ’lerin yurtdışı iş gezilerini desteklemek ve yaygınlaştırmak, bu gezileri daha nitelikli hale getirmek ihracat kapasitelerini artırabilmek için KOSGEB ile TOBB yeni bir destek modeli konusunda işbirliği gerçekleştirmiştir.

Destek modeli ile birlikte belirlenmiş kriterler çerçevesinde sektörel olarak gerçekleştireceğimiz ve en az 10 KOBİ’nin katılım sağlayacağı yurtdışı iş gezileri TOBB – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanalı ile KOSGEB tarafından desteklenecektir. Başvuruda bulunmak için ilgili formların doldurulması ve gerekli belgelerin odamız tarafından temin edilerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmesi gerekmektedir. Başvurunun Birlik tarafından incelenmesinin ardından, talep KOSGEB’e iletilecek ve KOSGEB’in nihai onayından sonra yurtdışı iş gezisine katılan KOBİ’ler destek almaya hak kazanacaktır.

İşletme Geliştirme Destek Programı ile ilgili başvuru ve onay kriterleri ile dikkat edilecek hususlara ekte ki bilgi notundan, başvuru formları ve diğer tüm detaylara KOBİ Bilgi Sitesinden ulaşabilirsiniz.

– KOBİ’ler için Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Rehberi’ne http://www.kobi.org.tr/kobiler-icin-yurt-disi-is-gezisi-destegi-rehberi adresinden,

– Oda-Borsalar için Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Rehberi’ne http://www.kobi.org.tr/oda-borsalar-icin-yurt-disi-is-gezisi-destegi-rehberi adresinden

ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.