Sayın Üyemiz,

Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi Beş Yıllık Eylem Planı (2018-2022) kapsamında yer alan çalışma gruplarından Şeffaflık Çalışma Grubu’nun 05.09.2018 tarihinde düzenlenen toplantısında Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu (TKK) üyesi kamu kurum ve kuruluşları tarafından dış ticaret ile ilgili hazırlanan rehber, kılavuz vb. dokümanların güncellenmesi ve mevcut dokümanlara yenilerinin eklenmesi karara bağlanmıştır.
Bu kapsamda ilgili kamu kurum/kuruluşlarının internet siteleri ve dış ticaret ile ilgili hazırladıkları mevcut rehber, kılavuz vb. dokümanların güncellenmesine ek olarak dış ticaret alanında  var olan ihtiyacı karşılamak amacıyla söz konusu sitelerde yapılmasında fayda gördüğünüz hususları  09.10.2018 tarihine kadar oguz.cagil@koto.org.tr mail adresine iletmeniz hususunu önemle rica ederiz.