Sayın Üyemiz

TOBB’dan aldığımız yazıda  27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında  “Saraybosna Helal Fuarı 2018” düzenleneceği  belirtilmiştir.

Detaylı bilgiye www.sarajevohalalfair.com adresinden  ulaşılabilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine sunarız.