Sayın Üyelerimiz,

Kocaeli Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün Odamıza Göndermiş olduğu 12.10.2018 tarihli, 19907 Sayılı ve  “Emre Aykırı Davranış” Konulu yazısı kapsamında; Vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; temel hak ve hürriyetlerini korumak Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması da Devletimizin yasal sorumlulukları arasındadır. Bu bağlamda Kocaeli Valiliği tarafından GENEL EMİR 2018/2 sayılı kararda oluşturulan genelgeler aşağıdaki linkte tarafınıza sunulmuştur.

EMRE AYKIRI DAVRANIŞ GENELGE