Sayın Üyemiz ,

Kocaeli Valiliği İl Bilim, sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden aldığımız yazıda; Elektrik üretim santralleri 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesinde sanayi işletmesi olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda, sanayi siciline kayıt aşamasında sorun yaşanmaması ve uygulamada birliğin sağlanması bakımından mesken ve işyeri (aynı adreste sanayi faaliyeti dışında faaliyette bulunan işyerleri) çatılarındaki GES uygulamaları hariç olmak üzere, elektrik üretiminin ve satışının yapıldığı GES’ler Sanayi Sicil Belgesi almak zorunluğu getirilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.