Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Odamıza gelen yazıda,

T.C Ekonomi Bakanlığı’nın ilgili yazısına atfen, Afrika kıtasındaki önemli ticaret partnerlerimizden olan Cezayir’de son yıllarda ortaya çıkan ekonomik sorunlara karşı adı geçen ülke makamları tarafından alınan bir dizi önlem neticesinde 10’lu GTIP bazında 851 adet ürünün Cezayir’e ithalatına yasak getirilmiş olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu yazıda, Cezayir Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, ülkede halen yürürlükte olan söz konusu ithalat yasağına konu olan ürün sayısının 851’den 877’ye yükseltildiği bildirilmektedir. Uygulamaya konu ürünlerin yeni listesinin duyurulduğu Cezayir Resmi Gazetesinin ilgili yazısına TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) üst panelindeki “TOBB Birimleri” altında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü başlığındaki “Duyurular” kısmından (https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2655&lst=DuyurularListesi) ulaşılabilmektedir.