Kocaeli Valiliğinden Odamıza iletilen yazıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Planı, 66. Hükümet Programı, 2023 Vizyon Belgesi, 10. Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan atıksu arıtımı ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik hedeflerin tutturulması açısından arıtım durumunun güncel bir şekilde takip edilmesinin önem arz ettiği, atıksu konusunda envanter oluşturulması ve raporlama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Entegre Çevre Bilgi Sistemi (https://ecbs.cevre.gov.tr/) içerisinde Atıksu Bilgi Sistemi oluşturulmuş olduğu ifade edilerek, atıksu üreten bütün tesislerin atıksu bertarafına ve varsa atıksu arıtma tesislerine ait bilgileri bu sisteme girmeleri ve güncelliğini sağlamaları, İl Müdürlüklerimiz tarafından da girilen verilerin doğruluğunun tesise yapılacak denetimlerde kontrol edilmesi gerektiği belirtilmiş ve bu doğrultuda atıksu üreten bütün tesislerin ; Atıksu Bilgi Sistemine verilerin düzenli bir şekilde girişinin yapılması için tesislerin uyarılması istenmiştir.

Bu bağlamda; atıksu üreten bütün tesislerin tesislerine ait bilgileri Entegre Çevre Bilgi Sistemi (https://ecbs.cevre.gov.tr/) içerisinde yer alan Atıksu Bilgi Sistemine girmeleri ve güncelliğini sağlamaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.