Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen 04.12.2018 tarihli ve 18227 sayılı yazıda;

ABD tarafından İran’a yönelik tek taraflı yaptırım karar ve uygulamaların ülkemiz açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmadığı bilinmekle beraber, söz konusu yaptırımların sınır aşar nitelikte uygulandığı göz önünde tutularak, yaptırımların kapsamı hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesinin önemli olduğu belirtilmektedir.

Bu bağlamda bahse konu yaptırımlar konusunda, TOBB ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde, 10 Aralık 2018 Pazartesi günü, saat 14:00’de TOBB ikiz Kuleler Konferans Salonu’nda bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirilmektedir.

Katılımcıların TOBB’un web sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları – Ülke Duyuruları İran ve ABD” bölümünde yer alan katılım formunun eksiksiz şekilde doldurarak, 7 Aralık 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar  e-posta yoluyla (iran@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.