Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 2. EİT Sağlık-Turizm Konferans ve Fuarı’nın 9-10 Ekim 2018 tarihlerinde İran’ın Erdebil şehrinde düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca konferans oturumlarında aşağıdaki konulara yer verileceği de belirtilmektedir.

* SPA ve dinlenme yerleri

* Sağlık turizmi pazarlaması, markalaştırma ve sosyal medya

* Kültürler arası etkileşim

* İnsan kaynakları gelişimi ve eğitimi

* Kamu-özel sektör işbirliği ve sağlık turizmi yatırımı

Konuyla ilgili detaylı bilgi için Bay Mehdi Razzaghshoar veya Bayan Elaheh Masoumzadeh ile irtibata geçilmesi (Tel: +982185732533 e- mail: ecochamber@gmail.com) tavsiye edilmektedir. Ekinliğin programı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğin web sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/ Uluslararası İş imkânları- Ülke duyuruları – İran bölümünden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.