(20. Meslek Komitesi) Aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi

Konaklama ve Restoranlar Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 20. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Sektör sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda, komite çalışmaları da ele alındı.

Toplantıda ayrıca, ‘İş Dünyasında Koçluk Becerileri’ eğitimini tamamlayan komite başkanı Cem Gür’e katılım sertifikası takdim edildi.

(20. Meslek Komite) Öğrenci yurtlarının su, katı atık, elektrik ve doğalgaz ücretlerini indirimli tarife üzerinden ödeyebilmeleri için girişimlerde bulunuldu

Kocaeli Ticaret Odası 20. Meslek Komitesi (Konaklama ve Restoranlar Grubu) tarafından; öğrenci yurtlarının gider kalemleri arasında en yüksek payı; su, elektrik ve doğalgaz maliyetlerinin oluşturduğu, bu tür kurumlarda fazla tüketimin maliyetleri daha da arttırdığı, bu durum yurtta kalmak isteyen öğrencilerin ödedikleri tutarların yüksek olmasına, dolayısıyla öğrencilerin maddi açıdan olumsuz etkilenmelerine sebep olduğu bildirilmiştir. Bu bağlamda özel yurt işletmelerinin de su, katı atık, elektrik ve doğalgaz ücretlerini indirimli tarife üzerinden ödeyebilmelerinin sağlanması adına ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.

(16. ve 20. Meslek Komitesi) 10 kişinin altında işçi çalıştıran işletmelerin gıda mühendisi istihdam zorunluluğunun kaldırılması için girişimlerde bulunuldu

Kocaeli Ticaret Odası Kafe, Pişmaniye ve Hazır Yemek Grubu’nun yer aldığı 16. ile Konaklama ve Restoranlar Grubu’nun yer aldığı 20. Meslek Komiteleri tarafından, gıda mühendisi istihdam zorunluluğunun firmalara ek masraf getirdiği, gıda üretimi ile ilgili olarak faaliyet gösteren firma sahiplerinin bilgi ve tecrübeleri ile hali hazırda bu işleri yaptığı bildirilmiştir. Bu amaçla; ekmek ve unlu mamuller üreten işyerlerinde olduğu gibi 10 kişinin altında işçi çalıştıran işletmelerin gıda mühendisi istihdam zorunluluğunun kaldırılarak mesleki yeterliliğe sahip işverenlerin sorumlu müdür olarak atanmaları için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi adına girişimlerde bulunulmuştur.

(20. Meslek Komitesi) Sektör sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü

Konaklama ve Restoranlar Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 20. Meslek Komitesi olağan komite toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı; Komite Oryantasyonu kapsamında, Odamız Servislerinin ve Birimlerinin fiziki olarak tanıtımının yapılmasıyla başladı. Oryantasyon programında; komite üyelerimize, Odamız Servislerinin ve Birimlerinin yerinde tanıtımı yapılarak; Servis ve Birim sorumluları tarafından, gerçekleştirilen işler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Akabinde, Odamız Araştırma ve Dış Ticaret Servisi tarafından 20. Meslek Grubunu kapsayan; MARKA, KOSGEB ve İŞKUR’un sağlamış olduğu hibe ve destekler ile ilgili bilgi aktarımı gerçekleştirildi.

Teklif ve temenniler bölümünde; KOTEV kapsamında Temmuz ayı içerisinde sektör mensuplarına yönelik hijyen eğitimi düzenlenmesi için Oda Yönetim Kurulu’na öneri sunulmasına karar verildi.

Toplantı, sektör sorunları ve çözümlerine ilişkin değerlendirmelerle devam etti.

 

(20. Meslek Komitesi): Hijyen ve Barista eğitimleri görüşüldü

Konaklama ve Restoran Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 20. Meslek Komitesi aylık olağan komite toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda; Hijyen eğitimlerinin daha pratik olması adına söz konusu hijyen eğitiminin Odamız Web sayfası üzerinden verilmesi, sınavın da aynı şekilde web sayfası üzerinden yapılmasının sağlanması için İzmit Halk Eğitim Merkezi nezdinde girişimlerde bulunulması, Geçtiğimiz dönemde Oda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan barista eğitimi ile ilgili olarak yeniden çalışma yapılması konusu görüşüldü.