(20. Meslek Komitesi) Enflasyonla Mücadele Programı ve 2019 yılı iş programı konuşuldu   

Konaklama ve restoranlar Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 20. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, devletimiz tarafından Enflasyonla Mücadele Programı çerçevesinde ülke genelinde başlatılan “İndirim Kampanyası” ile ilgili TOBB’un 10.10.2018 tarih ve 14853 sayılı yazısı (Tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az %10 indirim yapılması tavsiye edilmektedir) hakkında kapsamlı bilgi sunuldu.

Akabinde, 2019 yılı iş programında yer alması talep edilen konular görüşüldü. Buna göre; eş meslek komite ziyaretleri, üye ziyaretleri, yurtiçi ve yurt dışı fuarları, sektör toplantıları, sektörle alakalı eğitimler planlandı.

Nefes Kredisi ile ilgili yapılan anket değerlendirilirken, KOTO Ekonomi Danışmanı Ercan Bağbudar tarafından KOTO KART Projesi ile ilgili bilgi sunuldu.

Yeni komite üyesi Kadriye Sarımeşe’ye, komite oryantasyon kapsamında Meslek Bilgilendirme Kitapçığı teslim edilerek, Oda’nın iş ve işleyişi hakkında bilgi sunuldu.

(20.Meslek Komitesi) Ara eleman istihdamı ile ilgili girişimlerde bulunuldu

Odamız 20. Meslek Grubu içerisinde yer alan restoran, otel ve konaklama firmaları, aşçı, restoran şefi ve servis elemanı gibi kalifiye işçi bulmakta yaşadıkları sıkıntıları ilgili Meslek komite toplantısında dile getirmişlerdir.Söz konusu zümrelerin yaşadığı en büyük sorunların başında eğitimli eleman sorunu gelmektedir. Çalışanlar, bir restoran işletmesinin en değerli varlığıdır. Müşterilerle doğrudan iletişim kuran ve bu iletişim sırasında restoranı temsil etmekle sorumlu olan çalışanlar, müşteri memnuniyeti üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Firmalar bünyelerinde bu niteliklerde eğitimli elemanlara ulaşamamaktadırlar. Bu bağlamda istihdama katkı sağlamak amacıyla ilgili merkezlerde gerçekleştirilen kurslarda eğitim alan kişilerin staj ve iş başvurularını Odamız bünyesinde bulunan işyerlerine yapmalarının sağlanması adına ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunuldu.

(20. Meslek Komitesi) Aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi

Konaklama ve Restoranlar Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 20. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Sektör sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda, komite çalışmaları da ele alındı.

Toplantıda ayrıca, ‘İş Dünyasında Koçluk Becerileri’ eğitimini tamamlayan komite başkanı Cem Gür’e katılım sertifikası takdim edildi.

(20. Meslek Komite) Öğrenci yurtlarının su, katı atık, elektrik ve doğalgaz ücretlerini indirimli tarife üzerinden ödeyebilmeleri için girişimlerde bulunuldu

Kocaeli Ticaret Odası 20. Meslek Komitesi (Konaklama ve Restoranlar Grubu) tarafından; öğrenci yurtlarının gider kalemleri arasında en yüksek payı; su, elektrik ve doğalgaz maliyetlerinin oluşturduğu, bu tür kurumlarda fazla tüketimin maliyetleri daha da arttırdığı, bu durum yurtta kalmak isteyen öğrencilerin ödedikleri tutarların yüksek olmasına, dolayısıyla öğrencilerin maddi açıdan olumsuz etkilenmelerine sebep olduğu bildirilmiştir. Bu bağlamda özel yurt işletmelerinin de su, katı atık, elektrik ve doğalgaz ücretlerini indirimli tarife üzerinden ödeyebilmelerinin sağlanması adına ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.

(16. ve 20. Meslek Komitesi) 10 kişinin altında işçi çalıştıran işletmelerin gıda mühendisi istihdam zorunluluğunun kaldırılması için girişimlerde bulunuldu

Kocaeli Ticaret Odası Kafe, Pişmaniye ve Hazır Yemek Grubu’nun yer aldığı 16. ile Konaklama ve Restoranlar Grubu’nun yer aldığı 20. Meslek Komiteleri tarafından, gıda mühendisi istihdam zorunluluğunun firmalara ek masraf getirdiği, gıda üretimi ile ilgili olarak faaliyet gösteren firma sahiplerinin bilgi ve tecrübeleri ile hali hazırda bu işleri yaptığı bildirilmiştir. Bu amaçla; ekmek ve unlu mamuller üreten işyerlerinde olduğu gibi 10 kişinin altında işçi çalıştıran işletmelerin gıda mühendisi istihdam zorunluluğunun kaldırılarak mesleki yeterliliğe sahip işverenlerin sorumlu müdür olarak atanmaları için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi adına girişimlerde bulunulmuştur.

(20. Meslek Komitesi) Sektör sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü

Konaklama ve Restoranlar Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 20. Meslek Komitesi olağan komite toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı; Komite Oryantasyonu kapsamında, Odamız Servislerinin ve Birimlerinin fiziki olarak tanıtımının yapılmasıyla başladı. Oryantasyon programında; komite üyelerimize, Odamız Servislerinin ve Birimlerinin yerinde tanıtımı yapılarak; Servis ve Birim sorumluları tarafından, gerçekleştirilen işler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Akabinde, Odamız Araştırma ve Dış Ticaret Servisi tarafından 20. Meslek Grubunu kapsayan; MARKA, KOSGEB ve İŞKUR’un sağlamış olduğu hibe ve destekler ile ilgili bilgi aktarımı gerçekleştirildi.

Teklif ve temenniler bölümünde; KOTEV kapsamında Temmuz ayı içerisinde sektör mensuplarına yönelik hijyen eğitimi düzenlenmesi için Oda Yönetim Kurulu’na öneri sunulmasına karar verildi.

Toplantı, sektör sorunları ve çözümlerine ilişkin değerlendirmelerle devam etti.

 

(20. Meslek Komitesi): Hijyen ve Barista eğitimleri görüşüldü

Konaklama ve Restoran Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 20. Meslek Komitesi aylık olağan komite toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda; Hijyen eğitimlerinin daha pratik olması adına söz konusu hijyen eğitiminin Odamız Web sayfası üzerinden verilmesi, sınavın da aynı şekilde web sayfası üzerinden yapılmasının sağlanması için İzmit Halk Eğitim Merkezi nezdinde girişimlerde bulunulması, Geçtiğimiz dönemde Oda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan barista eğitimi ile ilgili olarak yeniden çalışma yapılması konusu görüşüldü.