(16. Meslek Komitesi) Sektör sorunları ve ilgili girişimler görüşüldü

Kafe, Pişmaniye ve Hazır Yemek Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 16. Meslek Komitesi, aylık olağan komite toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen talep ve öneri yazılarının görüşülmesiyle başlayan toplantıda; Akıllı yazarkasalardan çıkan yemek fişlerinin kağıtlarının uzunluğu konusunda yaşanılan sıkıntılar konusunda ilgili mercilerle görüşülmesi hususunun Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmasına,

İlimizde faaliyet gösteren fabrikaların yemek hizmetlerinin yerel firmalardan sağlanması için komitenin çalışma yapmasına,

Komite tarafından hazır yemek firmaları ile toplantı organize edilmesine,

İşletmelerde ihtiyaç olan hijyen belgesi eğitimlerinin firmalarca istihdam edilen gıda mühendisleri tarafından verilerek hem iş gücü hem de maddi kayıpların önüne geçilebileceği görülerek Tarım İl Müdürlüğü, Tarım Orman Bakanlığı ve TOBB nezdinde girişimlerde bulunulması ve konunun desteklenmesi amacıyla diğer illerdeki sanayi ve ticaret odalarının eş meslek komitelerine gönderilmesi hususunun Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmasına karar verildi.

(16. Meslek Komitesi) Sektöre dair değerlendirmeler ve girişimler  

Kafe, Pişmaniye ve Hazır Yemek Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 16. Meslek Komitesi aylık olağan komite toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının teklif temenniler bölümünde; tanıtım günlerinde açılan gıda stantlarının Tarım İl Müdürlüğü tarafından hijyen yönünden denetlenmesi, akıllı yazarkasalardan çıkan yemek fişi kağıtlarının uzunluğunun hem saklama zorluğu hem de kağıt israfına neden olması nedeniyle, söz konusu durumun ortadan kaldırılması adına Vergi Dairesi ve ilgili kurumlarla iletişime geçilmesi hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

(16. Meslek Komitesi) Fethiye Caddesinde Yaşanan Park Sorunlarının Giderilmesi Adına Girişimlerde Bulunuldu

İzmit Fethiye caddesinde araç parkı ile ilgili yaşanan olumsuzluklar Odamız ilgili meslek komite toplantısında dile getirilmiştir. İlimizin en işlek caddesi olan Fethiye caddesinde 20:00-10:00 saatleri arasında uygulanmakta olan, caddenin araç giriş-çıkışlarına açık olması durumunun hatalı park etme,  park eden araçların yüksek sesle müzik açmaları, gelişi güzel park eden araçlar nedeni ile yayaların cadde de yürüyememesi esnafı, müşterileri ve yayaları rahatsız etmeleri gibi durumların bölge esnafını olumsuz yönde etkilediği belirtilmektedir. Söz konusu olumsuz durumların ortadan kaldırılması ve caddenin cazibe merkezi haline gelmesinin sağlanması için denetimlerin arttırılması ve huzurun sağlanması adına ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunuldu.

(16. Meslek Komitesi) Çiğ Kahve İthalatına Uygulanan Gümrük Vergisinin Düşürülmesi Adına Girişimlerde Bulunuldu

Yurdumuza çiğ kahve (işlenmemiş çekirdek) olarak giren kahve çekirdeğinin gümrük vergisinin %13, kavrulmuş (işlenmiş çekirdek) olarak giren kahve çekirdeğinin gümrük vergisinin %10 olduğu,  bu durumun rekabet ve istihdam açısından Üyelerimizi olumsuz yönde etkilediği konusu Odamız Meslek Komite Toplantısında dile getirilmiştir. Kahve çekirdeğinin yurtiçinde işlenmesi, dışa bağımlılığı azaltarak Ülkemizde istihdam sağlaması açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda, söz konusu olumsuz durumun ortadan kaldırılması adına gümrük oranlarının değiştirilerek çiğ kahvenin (işlenmemiş çekirdek) vergi oranının daha düşük seviyelere çekilmesi, kavrulmuş kahvenin (işlenmiş) ise gümrük oranlarının arttırılması adına ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunuldu.

(16. Meslek Komitesi) Enflasyonla Mücadele İndirim Kampanyası ve 2019 çalışma yılını görüştü

Kafe, Pişmaniye ve Hazır Yemek Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 16. Meslek Komitesi, aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, devletimiz tarafından Enflasyonla Mücadele Programı çerçevesinde ülke genelinde başlatılan “İndirim Kampanyası” ile ilgili TOBB’un 10.10.2018 tarih ve 14853 sayılı yazısı (Tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az %10 indirim yapılması tavsiye edilmektedir) hakkında kapsamlı bilgi sunuldu.

Akabinde, 2019 yılı iş programında yer alması talep edilen konular görüşüldü. Buna göre; eş meslek komite ziyaretleri, üye ziyaretleri, yurtiçi ve yurt dışı fuarları, sektör toplantıları, sektörle alakalı eğitimler planlandı. Ayrıca kentimizin sembolü Pişmaniyenin daha çok tanıtılması, ticari hayatın canlanması adına yapılabilecek çalışmalar da görüşüldü.

(16. Meslek Komitesi) Toplantısını gerçekleştirdi

Kafe, Pişmaniye ve Hazır Yemek Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 16. Meslek Komitesi aylık olağan komite toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı, 2019 yılında gerçekleşecek uluslararası fuarlara katılım (stant kiralamak ve ziyaret) konusunun görüşülmesi ve KOTO Ekonomi Danışmanı Ercan Bağbudar’ın KOTOKART projesiyle ilgili yaptığı bilgilendirmeyle başladı. Almanya Köln Anuga Fuarı, Fransa Paris Sial Gıda Fuarı, Dubai Gulfood 2019 Fuarı ile ilgili bilgi alan komite heyeti, katılım konusunu görüştü.

Toplantıda, TOBB’un 11.09.2018 tarih ve 13355 sayılı ‘Gıda Mühendisi İstihdam Zorunluluğu’’ ile ilgili cevap yazı hakkında bilgi alındı.

(16. Meslek Komitesi) AVM’lerde kira bedellerinin TL cinsinden ödenmesi için girişimlerde bulunuldu

Kocaeli Ticaret Odası 16. Meslek Komitesi (Kafe, Pişmaniye ve Hazır Yemek Grubu) tarafından, döviz kurundaki yukarı eğilimin alışveriş merkezlerindeki kira fiyatlarını da artırdığı, döviz kurundaki bu ön görülemeyen artış sebebiyle alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren oda üyelerimiz üzerinde mali bir baskı oluştuğu bildirilmiştir. Bu bağlamda kiralarını döviz üzerinden ödeyen firmaların ödemlerini Türk Lirası üzerinden yapmalarının sağlanması adına ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.

(16. ve 20. Meslek Komitesi) 10 kişinin altında işçi çalıştıran işletmelerin gıda mühendisi istihdam zorunluluğunun kaldırılması için girişimlerde bulunuldu

Kocaeli Ticaret Odası Kafe, Pişmaniye ve Hazır Yemek Grubu’nun yer aldığı 16. ile Konaklama ve Restoranlar Grubu’nun yer aldığı 20. Meslek Komiteleri tarafından, gıda mühendisi istihdam zorunluluğunun firmalara ek masraf getirdiği, gıda üretimi ile ilgili olarak faaliyet gösteren firma sahiplerinin bilgi ve tecrübeleri ile hali hazırda bu işleri yaptığı bildirilmiştir. Bu amaçla; ekmek ve unlu mamuller üreten işyerlerinde olduğu gibi 10 kişinin altında işçi çalıştıran işletmelerin gıda mühendisi istihdam zorunluluğunun kaldırılarak mesleki yeterliliğe sahip işverenlerin sorumlu müdür olarak atanmaları için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi adına girişimlerde bulunulmuştur.

(16. Meslek Komitesi) Hijyen eğitimi görüşüldü

Kafe, Pişmaniye ve Hazır Yemek Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 16. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı; Komite Oryantasyonu kapsamında, Odamız Servislerinin ve Birimlerinin fiziki olarak tanıtımının yapılmasıyla başladı. Oryantasyon programında; komite üyelerimize, Odamız Servislerinin ve Birimlerinin yerinde tanıtımı yapılarak; Servis ve Birim sorumluları tarafından, gerçekleştirilen işler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Akabinde, Odamız Araştırma ve Dış Ticaret Servisi tarafından 16. Meslek Grubunu kapsayan; MARKA, KOSGEB ve İŞKUR’un sağlamış olduğu hibe ve destekler ile ilgili bilgi aktarımı gerçekleştirildi.

Teklif ve temenniler bölümünde; KOTEV kapsamında Temmuz ayı içerisinde sektör mensuplarına yönelik hijyen eğitimi düzenlenmesi için çalışmalar yapılması konusu görüşüldü.