(13. Meslek Komitesi) LPG Yetkili Personel Belgesi Eğitim Programlarının Odalar Bünyesinde Düzenlenebilmesi Adına Girişimlerde Bulunuldu

 LPG piyasasında görev yapan sorumlu müdürlerin eğitim programına katılarak “Sorumlu Müdür Belgesi”; diğer personellerin ise, “LPG Yetkili Personel Belgesi” alma zorunluluğu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği ile hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda, Üyelerimiz tarafından Odamıza söz konusu belgeler ile ilgili yoğun talep gelmektedir.  Eğitimlerin sadece Makina Mühendisleri Odası tarafından verilmesi nedeniyle oluşabilecek yoğunluğu ortadan kaldırmak adına söz konusu eğitimlerin Birliğimize bağlı Odalar bünyesinde verilmesi Üyelerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi açısından önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra eğitim sayısının arttırılması ile katılımcıların çalışma şartlarına göre tercih ve çalışma imkânı elde etmeleri sağlanmış olacaktır. Üyelerimizden gelen talebin karşılanması amacıyla Birliğimize bağlı Odalar bünyesinde söz konusu eğitim programlarının düzenlenebilmesi için yetkilendirme yapılması adına ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunuldu.

(13. Meslek Komitesi) Eş meslek komite ziyaretleri, sektör eğitimleri ve komite faaliyetleri

Akaryakıt Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 13. Meslek Komitesi aylık olağan komite toplantısını gerçekleştirdi.

Kasım ayı toplantı zaptının görüşülmesiyle başlayan toplantıda ilk olarak, Kocaeli Ticaret Odası tarafından, Akreditasyon Sistemi çerçevesinde hazırlanan, 2019-2022 Stratejik Planı SWOT analizinin belirlenmesi amacıyla 5 Ocak 2019 Cumartesi günü gerçekleşecek paydaş analizi toplantısı hakkında bilgi sunuldu.

Ayrıca, 2019 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan KOTEV eğitimleri kapsamında, firmalara özel eğitim açılabileceği, söz konusu eğitimlerin açılabilmesi için firma çalışanlarından asgari 10 personelin katılım sağlaması gerekliliği hakkında bilgi verildi. KOTEV, Ocak ayı eğitim takvimi hakkında da bilgi sunuldu.

Teklif ve temenniler bölümünde ise;

Kocaeli Ticaret Odası tarafından, İlk yardım eğitimi düzenlenmesi hususunun Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmasına,

Şubat ayı içerisinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na eş meslek komite ziyareti yapılması hususunun Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmasına,

 

(13. Meslek Komitesi) Sektöre dair değerlendirmeler yapıldı ve komite çalışmaları planlandı

Akaryakıt Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 13. Meslek Komitesi, aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen öneri ve talep yazılarının görüşülmesiyle başladı.

Akabinde sektörün güncel sorunlarını ve üyelerden gelen talepleri değerlendiren komite üyeleri, komite çalışmalarını planladı.

Akaryakıt Sektörü İstişare Toplantısı düzenleniyor…

Sayın üyemiz,

Akaryakıt Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 13. Meslek Komitesi tarafından, sektörün güncel sorunlarını tespit etmek ve birlikte çözüm üretmek amacıyla 8 ARALIK 2018 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 10.00’DA ‘AKARYAKIT SEKTÖRÜ İSTİŞARE TOPLANTISI’ gerçekleştirilecektir.

13. Meslek komitesi ev sahipliğinde; Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PUİS) Genel Başkan İmran Okumuş, Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Uğurlu, Genel Sekreter Ali Tutuk, Genel Müdür Mehtap Bakır ve İzmit Şube Temsilcisi Ali Gözübüyük’ün de katılacağı toplantıya, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren tüm üyelerimiz davetlidir.

 

KATILIM İÇİN LÜTFEN KAYIT YAPTIRINIZ:

Serap Karaca/0262 322 30 10/ Dahili: 152

(13. Meslek Komitesi) Enflasyonla Mücadele İndirim Kampanyası ve 2019 yılı çalışmaları gündeme alındı  

Akaryakıt Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 13. Meslek Komitesi, aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, devletimiz tarafından Enflasyonla Mücadele Programı çerçevesinde ülke genelinde başlatılan “İndirim Kampanyası” ile ilgili TOBB’un 10.10.2018 tarih ve 14853 sayılı yazısı (Tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az %10 indirim yapılması tavsiye edilmektedir) hakkında kapsamlı bilgi sunuldu.

Akabinde, 2019 yılı iş programında yer alması talep edilen konular görüşüldü. Buna göre; eş meslek komite ziyaretleri, üye ziyaretleri, yurtiçi ve yurt dışı fuarları, sektör toplantıları, sektörle alakalı eğitimler planlandı.

(13. Meslek Komitesi) Olağan toplantısını gerçekleştirdi

Akaryakıt Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 13. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda; KOBİ’lerde ticari risk sigortası (tahsilattan kaynaklanan risk) konusunda hakkında bilgi aktarımında bulunuldu. KOTEV eğitimleri kapsamında verilmesi düşünülen eğitimler konusu görüşüldü. Komite üyelerine, Odamız yayını olan Rakamlarla Kocaeli 2018 dağıtımı yapıldı.

(13. Meslek Komitesi) Hibe ve destekler hakkında bilgi sunuldu

Akaryakıt Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 13. Meslek Komitesi aylık olağan komite toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı; Komite Oryantasyonu kapsamında, odamız servislerinin ve birimlerinin fiziki olarak tanıtılmasıyla başladı.

Komite üyelerine; Odamız Araştırma ve Dış Ticaret Servisi tarafından, 13. Meslek Grubunu kapsayan; MARKA, KOSGEB ve İŞKUR’un sağlamış olduğu hibe ve destekler ile ilgili bilgi aktarıldı. Toplantının akabinde Odanın birimleri gezildi.