(2. Meslek Komitesi) İnşaat sektörünün sorunları için çözüm önerileri görüşüldü

Konut İnşaatı Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 2. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Sektöre dair güncel değerlendirmelerle başlayan toplantının teklif temenni bölümünde; İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntıları anlatmak ve çözüm bulmak adına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başta olmak üzere yerel dinamiklerle görüşmeler gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna öneri sunulmasına karar verildi.

(2. Meslek Komitesi) İmar Komisyonu toplantılarına katılım ile ilgili girişimlerde bulunuldu

Konut İnşaatı sektörünü temsil eden Odamız 2. Meslek Komitesi, İmar Komisyonu toplantılarına Odamızdan da bir temsilci davet edilmesi konusunu dile getirmiştir.Üye odaklı hizmet anlayışı ile faaliyet gösteren Odamız, üyelerinin beklenti ve önerilerini değerlendirmek için ilgili kurumlarla iş birliği yapmaktadır. Bu bağlamda; İl ve İlçe Belediyelerde oluşturulan İmar Komisyonu toplantılarına yetki ve bilgi sahibi olan sektör temsilcilerimizin de katılım sağlaması Odamız açısından önem arz etmesi nedeni ile ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunuldu.

(2. Meslek Komitesi) Aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi

Konut İnşaatı Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 2. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Sektöre dair değerlendirmeler ve görüş alışverişlerinin yapıldığı toplantıda ayrıca 23- 26 Ekim 2018 tarihleri arasında Azerbaycan Bakü’de düzenlenecek olan Bakubuild Azerbaijan Yapı-İnşaat Fuarı’na gidilmesi konusu değerlendirildi.

(2. Meslek Komitesi) İnşaat Sektöründe Faaliyette Bulunan Üyelerimizin Yaşadığı Çatı Katı ve Bodrum Katı Sorunları İle İlgili Girişimlerde Bulunuldu

Arsa paylarının yüksek olması ve maliyetlerin artması üyelerimizi çatı katı yapmaya zorlamakta olup; bağımsız birim olmadığı halde bağımsız birime yapılan harcamalar, bina ana merdiven boşluklarının çatıya kadar çıkması, zamanla yalıtımda bina sahiplerinin sorunlarının artmasına sebep olmaktadır. Çatı eğimlerinden dolayı yaşam alanları kısıtlanmakta ve binaların satışlarının yavaş olmasını beraberinde getirerek ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir.

Bununla beraber, arsalarda kot farkından dolayı ortaya çıkan bodrum katlarının ters dubleks olarak kullanılması sorunu ile ilgili, hem arsa sahiplerini hem de müteahhit olumsuz yönde etkilediği, dubleks binalarda ki metrekarelere bakıldığında üst kat ile alt katın aynı metrekarelerde olduğu, bodrum katlarının bağımsız kullanılamadığı için ayrı bir merdiven yapma mecburiyetinden dolayı hem alan kaybına hem de maliyetlerin artmasına sebep olmaktadır.

Bu bağlamda;  çatı katlarının bağımsız olarak kullanılması veya tam kata çevrilmesi ve binalarda oluşan bodrum katlarının bağımsız bölüm olarak kullanılmasının sağlanması adına ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunuldu.

(2. Meslek Komitesi) Sektör sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü

Konut İnşaatı Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 2. Meslek Komitesi aylık olağan komite toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı; 2. Meslek Komitesi’ni kapsayan; MARKA, KOSGEB ve İŞKUR’un sağlamış olduğu hibe ve destekler ile ilgili bilgi aktarımıyla başladı. KOTO Araştırma ve Dış Ticaret Servisi tarafından, ilgili sektörü kapsayan söz konusu destekler ile ilgili bilgi aktarımı yapıldı.

Toplantı, sektör sorunları ve çözüm önerilerinin görüşülmesiyle sona erdi.

KOTO’dan KOSGEB’e ihracatı arttıracak öneri

Kocaeli Ticaret Odası 1. Meslek Komitesi’nden (Bayındırlık ve Madencilik Grubu) Meclis Üyesi Kerim Bayramoğlu ve 2. Meslek Komitesi’nden (Konut İnşaatı Grubu) Meclis Üyesi Mert Kavşut, KOSGEB İl Müdürü İbrahim Ustaömer’i ziyaret ederek, ticari işletmelerin tabi olduğu yangın yönetmeliğinin KOSGEB tarafından desteklenmesi konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

İHRACAT POTANSİYELİ ARTACAK

Yangın yönetmeliğinin işletmelere özellikle kuruluş aşamasında büyük mali yükler getirdiğinin ve bu alanda sağlanacak desteğin hem ülke ekonomisi, hem ihracat potansiyelinin artırılması hem de risklerin önlenmesi açısından çok önemli olduğunun altını çizen Meclis Üyesi Bayramoğlu, “Bu sayede işletmelerimiz yangın yönetmeliği açısından AB standartlarına ulaştırılmış olacak ve böylelikle ihracat potansiyelleri arttırılmış olacaktır. İşletmelere sağlanacak olan bu desteğin tüm iller için örnek olacağı düşüncesindeyiz” dedi.

ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

KOSGEB’in, KOBİ’lerin artan ihtiyaçları doğrultusunda gerekli revizyonları gerçekleştirerek hizmet vermek gibi önemli bir misyonunun olduğunu söyleyen KOSGEB İl Müdürü İbrahim Ustaömer ise, ilgili talebin hayata geçirilmesi için çalışmalara ivedilikle başlanacağını söyledi. Ustaömer, “Ülkemizdeki KOBİ’lerin küresel pazarda söz sahibi olmasını çok önemsiyoruz” dedi.

(2. Meslek Komitesi) Gündem: Fuarlar

Konut İnşaatı Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 2. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak fuarlar konusunun görüşüldüğü toplantıda, 2018 yılı yurtiçi ve yurtdışı inşaat- yapı fuarlarıyla ilgili kapsamlı bilgilendirme yapılması, söz konusu fuarlarda stant açılması için girişimler yapılması ve stant açan üyelerin KOSGEB desteklerinden faydalandırılmasının önünün açılması konuları görüşüldü.