(1. Meslek Komitesi) Enflasyonla Mücadele İndirim Kampanyası ve 2019 yılı komite çalışmaları görüşüldü

Bayındırlık ve Madencilik Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 1. Meslek Komitesi, aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, devletimiz tarafından Enflasyonla Mücadele Programı çerçevesinde ülke genelinde başlatılan “İndirim Kampanyası” ile ilgili TOBB’un 10.10.2018 tarih ve 14853 sayılı yazısı (Tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az %10 indirim yapılması tavsiye edilmektedir) hakkında kapsamlı bilgi sunuldu.

Akabinde, 2019 yılı iş programında yer alması talep edilen konular görüşüldü. Buna göre; eş meslek komite ziyaretleri, üye ziyaretleri, yurtiçi ve yurt dışı fuarları, sektör toplantıları, sektörle alakalı eğitimler planlandı.

(1. Meslek Komitesi) Gündem: Enflasyonla Mücadele Programı ve 2019 yılı iş programı

Bayındırlık ve Madencilik Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 1. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, devletimiz tarafından Enflasyonla Mücadele Programı çerçevesinde ülke genelinde başlatılan “İndirim Kampanyası” ile ilgili TOBB’un 10.10.2018 tarih ve 14853 sayılı yazısı (Tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az %10 indirim yapılması tavsiye edilmektedir) hakkında kapsamlı bilgi sunuldu.

Akabinde, 2019 yılı iş programında yer alması talep edilen konular görüşüldü. Buna göre; eş meslek komite ziyaretleri, üye ziyaretleri, yurtiçi ve yurt dışı fuarları, sektör toplantıları, sektörle alakalı eğitimler planlandı.

(1. Meslek Komitesi) Ara Eleman İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik Eğitim Taleplerinde Bulunuldu

Üyelerimizin iş sürecinde ihtiyaç duyulan ara elaman temininde yaşamış oldukları sıkıntılar komite toplantılarımızda dile getirilmiştir. Söz konusu ara eleman temininde yaşanan sıkıntıların azaltılması amacıyla, Odamız ve KO-MEK iş birliği ile Kepçe Operatörlüğü, Vinç Operatörlüğü, Damperli Tır Şoförlüğü, Elektrikçi,Kaynakçı, Mobilyacı,Marangoz, Alçıpan Asma Tavan Ustalığı konularında eğitim açılabilmesi amacıyla girişimlerde bulunuldu.

(1. Meslek Komitesi) Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Bilgilendirme Semineri düzenleniyor

Bayındırlık ve Madencilik Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 1. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 18.09.2018 tarihli ve 0431/13750 sayılı yazısına istinaden, Türkiye Madenciler Tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında;

  • Kimyasal ve Mekanik Cevher Zenginleştirme Operatörü
  • Numuneci (Maden)
  • Yeraltı Üretim İşçisi
  • Reaktif Hazırlayıcı
  • Nezaretçi (Maden)

Mesleklerinde hazırlanan taslakları değerlendirilmesi konusu görüşüldü.

Ayrıca, Haziran 2018 ayı toplantısında görüşülen ve Yönetim Kurulunca yapılması uygun görülen Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği bilgilendirme seminerinin Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi konusu görüşüldü.  Söz konusu seminerin Kasım ayı içerisinde yapılması kararı alındı.

Teklif temenni bölümünde ise; KO-MEK nezdinde Kepçe Operatörü, Vinç Operatörü, Damperli Tır Şoförü, Elektrikçi, Kaynakçı, Kalıpçı, Mobilyacı, Marangoz Alçıpan asma tavan kurslarının açılabilmesi adına girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmasına karar verildi.

 

 

 

(1. Meslek Komitesi) Gündem: Karadağ 41. İnşaat Mühendisliği Fuarı

Bayındırlık ve Madencilik Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 1. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Sektör üzerine gelişmelerin ve çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, 2019 yılında Karadağ’da yapılacak olan 41. İnşaat Mühendisliği Fuarı’na katılım konusu görüşülerek, Oda Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmasına karar verildi.

Toplantının sonunda KOTO Ekonomi Danışmanı Ercan Bağbudar, KOTO Kart projesiyle ilgili komite üyelerine detaylı bilgi verdi.

(1. Meslek Komitesi) İşletmelerin Yangın Uygunluk Raporlarının KOSGEB Genel Destek Programı Kapsamına Alınması Adına Girişimlerde Bulunuldu

Yangın yönetmeliği ile ilgili işletmeler gerekli düzenlemeleri yaparak işletmelerini yangın prosedürlerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Yangın uygunluk raporu kapsamında yapılan bu faaliyetler işletmelerin maliyetlerini arttırmaktadır. Bu bağlamda işletmelerin itfaiye yangın uygunluk raporu alma süreçlerindeki gerçekleştirecekleri tüm faaliyetlerin KOSGEB Genel Destek Programı kapsamına alınarak desteklenmesi adına girişimlerde bulunuldu.

(1. Meslek Komitesi) Katar’daki İnşaat Sektörü İş Fırsatlarını Belirlemek Amacıyla Girişimlerde Bulunuldu

2022 yılında FIFA Dünya Kupası Katar’da gerçekleşecektir. Söz konusu organizasyonun Orta Doğu’da ilk kez düzenlenecek olması sebebiyle özellikle inşaat sektöründe yeni iş fırsatları oluşturacağı düşünülmektedir. Söz konusu organizasyon için inşaat sektöründe oluşacak iş fırsatları ile ilgili olarak Odamız üyelerinin de haberdar olması adına ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunuldu.

KOTO’dan KOSGEB’e ihracatı arttıracak öneri

Kocaeli Ticaret Odası 1. Meslek Komitesi’nden (Bayındırlık ve Madencilik Grubu) Meclis Üyesi Kerim Bayramoğlu ve 2. Meslek Komitesi’nden (Konut İnşaatı Grubu) Meclis Üyesi Mert Kavşut, KOSGEB İl Müdürü İbrahim Ustaömer’i ziyaret ederek, ticari işletmelerin tabi olduğu yangın yönetmeliğinin KOSGEB tarafından desteklenmesi konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

İHRACAT POTANSİYELİ ARTACAK

Yangın yönetmeliğinin işletmelere özellikle kuruluş aşamasında büyük mali yükler getirdiğinin ve bu alanda sağlanacak desteğin hem ülke ekonomisi, hem ihracat potansiyelinin artırılması hem de risklerin önlenmesi açısından çok önemli olduğunun altını çizen Meclis Üyesi Bayramoğlu, “Bu sayede işletmelerimiz yangın yönetmeliği açısından AB standartlarına ulaştırılmış olacak ve böylelikle ihracat potansiyelleri arttırılmış olacaktır. İşletmelere sağlanacak olan bu desteğin tüm iller için örnek olacağı düşüncesindeyiz” dedi.

ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

KOSGEB’in, KOBİ’lerin artan ihtiyaçları doğrultusunda gerekli revizyonları gerçekleştirerek hizmet vermek gibi önemli bir misyonunun olduğunu söyleyen KOSGEB İl Müdürü İbrahim Ustaömer ise, ilgili talebin hayata geçirilmesi için çalışmalara ivedilikle başlanacağını söyledi. Ustaömer, “Ülkemizdeki KOBİ’lerin küresel pazarda söz sahibi olmasını çok önemsiyoruz” dedi.

(1. Meslek Komitesi) Gündem: Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

Bayındırlık ve Madencilik Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 1. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda; KOBİ’lerde ticari risk sigortası (tahsilattan kaynaklanan risk) konusunda hakkında bilgi aktarımında bulunuldu.

KOTEV eğitimleri kapsamında verilmesi düşünülen eğitimler konusu görüşüldü.

Komite üyelerine Odamız yayını olan Rakamlarla Kocaeli 2018 dağıtımı yapıldı.

Değişikliğe uğrayan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin kapsamı konusunda; deprem yönetmeliğini yazmış olan kurul üyelerinin katılımları ile Ekim ayı içerisinde eğitim ve bilgilendirme semineri düzenlenmesi için çalışmalar gerçekleştirilmesine karar verildi.

Toplantı, sektöre dair görüş ve önerilerin sunulmasıyla sona erdi.