KOTO’da ‘Asansör Sektörü’nün geleceği görüşüldü

Kocaeli Ticaret Odası’nda düzenlenen Asansör Sektörü İstişare Toplantısı’nda, sektörün mevcut durumu değerlendirilerek, geleceği için yol haritası görüşüldü

Kocaeli Ticaret Odası’nın sektörlerin mevcut durumunu değerlendirmek, sorunlarına çözüm üretmek ve geleceğe dair vizyon belirlemek adına düzenlediği istişare toplantıları 3. Meslek Komitesi (İnşaatı Tamamlayıcı Faaliyetler ve Yapı Kooperatifleri Grubu) bünyesinde yer alan asansör sektörüyle devam etti. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un da yer aldığı toplantıya; 3. Meslek Komitesi Başkanı Halil Ardıç, 3. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyeleri Faruk Bostan, Hasan Kanca, Serkan Akyıldız, Komite Başkan Yardımcısı Mustafa Duysak, Komite Üyesi Temel Aydın ile sektör temsilcileri katıldı.

YAPI DENETİM KANUNU DEĞİŞİYOR

Sektör toplantısının açılış konuşmasını Komite Başkanı Halil Ardıç gerçekleştirdi. 2019 yılında Yapı Denetim Kanunu’nun değişeceğini vurgulayarak sözlerine başlayan Ardıç, “Komitemizi oluşturan sektörlerin temsilcileriyle tanışmak ve mevcut durumlarını konuşmak üzere bir araya geldik. 1 Ocak 2019’da Yapı Denetim Kanunu değişiyor. Artık işler tamamen devlet atama usulüyle yapılacak. Yapı sahibiyle olan ilişki tamamen sonlandırılıyor. Bunun olması ne demek? İşlerin gayet düzgün gitme ihtimali çok daha fazla. Çünkü yapı sahibinin, yapıya müdahalesi yok. Herkes işini yapacak. Bu noktada asansör sektöründe de iskan alırken sıkıntı yaşanıyor. Yapı Denetim Kanunu ve sektörünüzle alakalı yaşadığınız sıkıntılar başta olmak üzere tüm bu konuları görüşeceğiz” dedi.

BAŞKAN BULUT: SEKTÖR TOPLANTILARI ÇOK ÖNEMLİ

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut da sektör temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, istişare toplantılarının iş dünyasının geleceği için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Sektörlerimizin mevcut durumlarını görüşerek, sorunlarına sizlerin aracılığıyla çözüm üretiyoruz. Biz de KOTO olarak çözüm önerilerinin takipçisi oluyor, ilgili yasaların çıkmasında aracılık ediyoruz. Değerli fikirlerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz” dedi. Konuşmaların akabinde, sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri dinlendi. İlgili görüşlerle hazırlanacak olan rapor, KOTO’nun çalışmalarına ışık tutacak.

Yapı Denetim Sektörü İstişare Toplantısı’na davetlisiniz…

Kocaeli Ticaret Odası 3. Meslek Komitesi (İnşaatı Tamamlayıcı Faaliyetler ve Yapı Kooperatifleri Grubu) bünyesinde yer alan Yapı Denetim Sektörü için istişare toplantısı düzenlenecektir. Sektöre dair sorunların, çözüm önerileriyle birlikte ele alınacağı kahvaltılı istişare toplantısına, Odamıza kayıtlı tüm yapı denetim firmalarının temsilcileri davetlidir.

Tarih: 17 Ekim 2018 Çarşamba

SAAT: 09:00

Katılım için lütfen kayıt yaptırınız:

Hüseyin AYDIN: 0262 322 30 10/ Dahili: 158

Marketçiler Sektörü İstişare Toplantısı’na davetlisiniz…  

Kocaeli Ticaret Odası 9. Meslek Komitesi (Market, Fırın ve Pastaneler) bünyesinde yer alan Marketçilik Sektörü için istişare toplantısı düzenlenecektir. Sektöre dair sorunların, çözüm önerileriyle birlikte ele alınacağı istişare toplantısına, Odamıza kayıtlı tüm market firmalarının temsilcileri davetlidir.

TARİH: 16 Ekim 2018 Salı

YER: KOTO 2 No’lu Eğitim Salonu

SAAT: 10:00

Katılım için lütfen kayıt yaptırınız:

Hüseyin AYDIN: 0262 322 30 10/ Dahili: 158

(18. Meslek Komitesi) Kamu İhale Şartlarının Güncellenmesi Adına Girişimlerde Bulunuldu.

Kamu ihalelerine katılan ve bu ihaleleri kar marjlarını en alt seviyede tutarak alan firmaların, son zamanlarda döviz kurundaki yukarı eğilim fazlaca olması sebebiyle mali yönden sıkıntılar yaşadığı belirlenmiştir. Bu bağlamda söz konusu kamu ihalelerini alan firmalar üzerindeki mali baskıları azaltılması amacıyla, ihalenin gerçekleştiği tarihindeki döviz kuru ve piyasa fiyatları baz alınarak ihale şartlarının yeniden yapılandırılması adına düzenlemelerin yapılabilmesi için TOBB nezdinde girişimlerde bulunuldu.

(1. Meslek Komitesi) Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Bilgilendirme Semineri düzenleniyor

Bayındırlık ve Madencilik Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 1. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 18.09.2018 tarihli ve 0431/13750 sayılı yazısına istinaden, Türkiye Madenciler Tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında;

  • Kimyasal ve Mekanik Cevher Zenginleştirme Operatörü
  • Numuneci (Maden)
  • Yeraltı Üretim İşçisi
  • Reaktif Hazırlayıcı
  • Nezaretçi (Maden)

Mesleklerinde hazırlanan taslakları değerlendirilmesi konusu görüşüldü.

Ayrıca, Haziran 2018 ayı toplantısında görüşülen ve Yönetim Kurulunca yapılması uygun görülen Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği bilgilendirme seminerinin Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi konusu görüşüldü.  Söz konusu seminerin Kasım ayı içerisinde yapılması kararı alındı.

Teklif temenni bölümünde ise; KO-MEK nezdinde Kepçe Operatörü, Vinç Operatörü, Damperli Tır Şoförü, Elektrikçi, Kaynakçı, Kalıpçı, Mobilyacı, Marangoz Alçıpan asma tavan kurslarının açılabilmesi adına girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmasına karar verildi.

 

 

 

(22. Meslek Komitesi) Sektör sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü

Sigorta Acenteleri Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 22. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda; TOBB tarafından Sigorta Acenteleri ve Sigorta Eksperlerinin ülke genelinde tanıtımına yönelik başlattığı; TV reklam filmleri, radyo spotla, dijital medya materyalleri, poster ve dergi ilan çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Ayrıca KOTEV kapsamında 9 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek ‘Etkili Satış ve Pazarlama Eğitimi’nin meslek grubuna mail yoluyla bildirilmesinin sağlanması için çalışma yapılmasına karar verildi.

Teklif- temenniler bölümünde konuşulan konular ise şöyle;

İnternet sitesi ortamından satış işlemi için Hazine Bakanlığının Sigorta acentelerinden istenilen asgari 300 bin TL sermaye tutarının iyileştirilerek makul seviyelere getirilmesi adına SAİK nezdinde girişimlerde bulunulmasına.

TOBB tarafından Sigorta Acenteleri ve Sigorta Eksperlerinin ülke genelinde tanıtımına yönelik; TV reklam filmleri, radyo spotla, dijital medya materyalleri, poster ve dergi ilan çalışmalarının meslek grubu üyelerimize mail yoluyla iletilmesi hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.