122.Yıl

122.Yıl

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hk

09 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete de “7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması  ile Bazı Kanunlar da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” yayımlanmıştır.

-Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 30 Eylül 2021 tarihine kadar Odamıza şahsen gelerek veya üyelik sisteminden online olarak yapılandırma müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

-Yapılandırmaya başvuran üyelerimiz borçlarını peşin veya 6 taksit şeklinde ödeyebilecektir. Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları silinecektir.

-Vergi Mükellefiyeti sona eren, Oda kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona ermeden önceki borçlar için yapılandırma yapılabilecektir.

-Yapılandırmada taksitli ödeme seçeneğini talep eden üyelerimizin;

İlk Taksitini 31/10/2021 tarihinde ödemek suretiyle aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte 31/03/2022 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.

-Toplam anapara borç tutarı, yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirilebilecektir.

-Yapılandırmadan faydalanacak üyelerimiz;

Başvuru Dilekçesi doldurarak şahsen, muhasebe@koto.org.tr adresine e-posta yoluyla veya https://ebelge.tobb.org.tr adresinden, başvuruda bulunabilecektir.