125.Yıl

122.Yıl

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hk

27 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına istinaden;

“7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması  ile Bazı Kanunlar da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un başvuru ve ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.

 

Yapılandırma  talep eden üyelerimizin;

 

-En geç 31 Ekim 2021 tarihine kadar Odamıza şahsen gelerek veya üyelik sisteminden online  yapılandırma müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

-Yapılandırılan aidat borçları peşin veya 6 eşit taksitte ödenebilecektir. İlk taksitin ödeme vadesi 30 Kasım 2021’dir. Yapılandırılan aidatlara isabet eden gecikme zamları terkin edilecektir.

 

-Toplam anapara borç tutarı, kanunla belirlenen taksit süresini geçmemek üzere kredi kartı ile taksitlendirilebilecektir.

 

-Taksitlerden herhangi birinin sürelerinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma iptal olmaktadır.

 

-Yapılandırmadan faydalanacak üyelerimiz;

Başvuru Dilekçesi doldurarak şahsen,

muhasebe@koto.org.tr adresine e-posta yoluyla veya

https://ebelge.tobb.org.tr adresinden, 

başvuru yapabileceklerdir.