122.Yıl

122.Yıl

7236 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırmada Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Sayın Üyemiz,

27 Ağustos 2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile, 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun kapsamında vergi ve diğer borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren yapılandırmada başvuru süresi 31 Ağustos’tan 30 Eylül’e, ilk taksit ödeme süresi de Eylül ayından Ekim ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

İlgili karar ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.