122.Yıl

122.Yıl

(3. Meslek Komitesi) Vinç Kiralamalarının Odamız Üyesi Firmalardan Yapılması ile ilgili Girişimlerde Bulunuldu.

İcra Müdürlüklerinin hacze gidilen dosyalarında, insan gücü ile kaldırılamayacak olan (makine, araç, vb.) işler için kullanılan vinç, kamyon, tır gibi araçların ücretlendirmelerinin avukatlar tarafından fahiş miktarlarda yazıldığı belirlenmiştir. Yazılan bu ücretlerin sanki vinç firmaları tarafından tahsil edildiği algısı oluşmakta olup; bununla birlikte söz konusu uygulanan yüksek ücretlerden dolayı haczedilen üyelerimiz olumsuz yönde etkilenmektedir. İş bu sebeple, insan gücü ile taşıması mümkün olmayan hacizli ürünlerin kaldırılması amacıyla kiralanan vinçlere avukatlar tarafından yazılan yüksek ücretlerin önüne geçilmesi ve yaşanan mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla, söz konusu vinç kiralama işlemlerinin Odamızla iletişime geçilerek, Odamız üyesi firmalardan teklif alma usulü ile yapılması amacıyla ilgili merci nezdinde girişimlerde bulunuldu.