122.Yıl

122.Yıl

(3. Meslek Komitesi) İl Yapı Denetim Komisyonunda Odamızdan Temsilci Bulunması Adına Girişimlerde Bulunuldu.

İl Yapı Denetim Komisyonuna, gerek görülen konular hakkında çalışmalarda bulunmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri oy hakları olmaksızın Komisyon toplantılarına davet edilmesinin mümkün olması nedeniyle,

oluşturulan İl Yapı Denetim Komisyonuna Odamızdan temsilci davet edilmesi hususunda ilgili merci nezdinde girişimlerde bulunuldu.