122.Yıl

122.Yıl

(3. Meslek Komitesi) 2020 iş Programı, sektör sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü

(3. Meslek Komitesi) 2020 iş Programı, sektör sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü

İnşaatı Tamamlayıcı Faaliyetler ve Yapı Kooperatifleri Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 3. Meslek Komitesi, aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi. 

3. Meslek Komitesi’ne yeni kayıt olan üyelerin durumlarının görüşülmesiyle başlayan toplantıda, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen, görüş ve öneri talepleri de değerlendirildi. 

Toplantı, 2020 KOTO İş Programı’nda yer alması talep edilen konuların görüşülmesiyle devam etti. Buna göre; Yurt içi yurt dışı fuarları, sektörel eğitimler, sektörel toplantılar, üye ziyaretleri, kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri, eş meslek komite ziyaretleri düzenlenmesi kararı alındı. 

Teklif ve temenniler bölümünde ise; 

-Sicil affı konusunda 11 Haziran tarih ve 11180 sayılı yazımız ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde yaptığımız girişime istinaden, 26 Haziran tarih ve 6789 sayılı cevap yazıda söz konuşu durum ile ilgili gelişmelerin durumunu öğrenmek için komiteye bilgi verilmesi adına TOBB’dan bilgi alınması hususunun Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmasına, 

- Kamyon üstü vinçlerin iş makinası statüsüne alınması adına ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmasına, 

- Yaşanılan ekonomik sıkıntılar sebebiyle üyelerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların azaltılması amacıyla oluşan vergi ve sigorta borçlarının yapılandırılması adına ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmasına karar verildi.