122.Yıl

122.Yıl

2020-2021 Öğrenci Servis Taşımacılığı Fiyatları İle İlgili Girişimlerde Bulunuldu

Öğrenci servisi işiyle iştigal eden üyelerimizin de önlerini görmesi ve gerekli planlamalarını yapabilmelerinin sağlanması amacıyla 2020-2021 dönemi öğrenci servisleri tarifelerinin gerekli artışların yapılarak ivedilikle belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Söz konusu çalışmanın yapılabilmesi adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerde bulunuldu.