122.Yıl

122.Yıl

2019 Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 27.10.2020 tarih ve 9270 sayılı yazıda Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün 19.10.2020 tarihli 00058324088 sayılı yazısına atfen "2019 Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu"na  elektronik ortamda Ticaret Bakanlığı internet sayfasından (https://www.ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/piyasa-gozetimi-ve-denetimi/izleme-ve-raporlama/yillik-veriler) erişilebileceği ifade edilmektedir.

Üyelerimiz duyurulur.