122.Yıl

122.Yıl

(2. Meslek Komitesi) Yılın son toplantısını yoğun gündemle gerçekleştirdi

(2. Meslek Komitesi) Yılın son toplantısını yoğun gündemle gerçekleştirdi

Konut İnşaatı Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 2. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi. 

2. Meslek Komitesi’ne kayıt olan ve kaydını sildiren üyelerin durumlarının görüşülmesiyle başlayan toplantı, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen görüş ve taleplerin değerlendirilmesiyle devam etti. 

2020 yılı KOTEV eğitim programında yer alması talep edilen konu başlıkları görüşüldü. Buna göre; sektöre dair kursların açılması kararlaştırıldı. 

Teklif ve temenniler bölümünde ise;  Yeni oluşum içerisinde tekrardan kurulan Türkiye Emlak Katılım Bankası Kocaeli Şubesi ile yapılan istişare toplantısına istinaden, komite tarafından belirlenen sorunları ve çözüm önerilerini iletmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Emlak Katılım Bankası nezdinde girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmasına.

- Yapı Müteahhitlerin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelikle ilgili olarak müteahhitlerin iş bitirme belgesi almaları konusunda sadece kat karşılığı noter sözleşmeli projeler geçerli olduğundan dolayı üyelerimizin sorunlar yaşadığı belirtilmektedir. Bu bağlamda; söz konusu iş bitirmelerin inşaat şirketlerinin firma adına almış olduğu arsalar ve yapmış olduğu konutlarla alakalı ve müşteri ile kendi arasında yapmış olduğu sözleşmelerle ilgili projelerinde iş bitime belgesi verilmesi için girişimler yapılmasına, ayrıca iş geçmişinde herhangi bir sorun yaşamayan müteahhitlerin yapmış oldukları işe göre sınıflandırılıp aktif olarak devam etmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOBB nezdinde girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmasına, 

- Türkiye genelinde çıkan tek tip İmar yönetmeliğinde otoparklarla ilgili düzenlemelerin şehrimiz için uygun olmadığı,  coğrafi şartlar ve küçük parsellerden dolayı müteahhitlerin sıkıntılar yaşadığı ifade edilmektedir. Bu bağlamda; söz konusu tek tip imar yönetmeliği yerine bölgesel imar yönetmeliği getirilmesine ve şehrimize uygun bir otopark yönetmeliği çıkartılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOBB nezdinde girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmasına, 

- Yeni çıkan yapı denetim yasasına istinaden, yapı denetim firmalarının sistemden belirlenerek atanması sonucunda atanan yapı denetim firmalarının işi garanti gördüğü için işleri yavaşlattığı ifade edilmektedir. Bu bağlamda; müteahhit firmaların çalışacağı yapı denetim firmalarını kendilerinin belirlemesinin önünün açılması adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmasına karar verildi.  

Toplantının sonunda, Kasım ayı içerisinde Odamızın aylık gerçekleştirilen faaliyetleri hakkında bilgi sunuldu.