122.Yıl

122.Yıl

(18. Meslek Komitesi) Sektöre dair yoğun gündemle toplandı

(18. Meslek Komitesi) Sektöre dair yoğun gündemle toplandı

Mimar, Mühendis ve Danışmanlık Hizmetleri Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 18. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi. 

Yeni üyelerin sunulması ve çeşitli kurum-kuruluşlardan gelen görüş taleplerinin değerlendirilmesiyle başlayan toplantıda KOTEV Ekim ayı eğitim takvimiyle ilgili de bilgi sunuldu. 

Teklif ve temenniler bölümünde ise; Meslek grubu üyelerinin sektörleri ile alakalı yaşadığı sorunları çözmek adına komite tarafından oluşturulacak çalışma grubuna (tüm meslek gruplarında piyasadan etkilenen şirketler için) yapılacak toplantılar için Oda tahsis edilmesi hususunun Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmasına, 

- Oda’ya kayıtlı tüm üyeler için Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili bir bilgilendirme semineri düzenlenmesi için çalışma yapılaması hususunun Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmasına,

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapı denetim firmalarına İl bazında uyguladığı havuz sisteminin (iş alımı, dağıtımı ve hizmet bedelinin ödenmesi gibi) Ortak Sağlık Güvenlik Firmalarında da uygulanmasının sağlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TOBB nezdinde girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmasına, 

- Meslek grubunda yer alan eğitim sektörü üyelerine yönelik Ekim ayı içerisinde toplantı düzenlenmesi hususunun Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmasına, 

- İşyerlerinde, işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek İSG hizmetlerine ilişkin yönetmelik kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki alınarak Oda bünyesinde üyelere eğitim hizmetleri verilmesine ve alt yapı çalışmalarının başlatılması hususunun Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmasına, 

- 02 Ekim 2019 tarihinde Oda’da gerçekleştirilen Eğitim ve Danışmanlık Sektörü İstişare Toplantısı’nda görüşülen ve aşağıda belirtilen konuların Yönetim Kurulu’na bilgi olarak sunulmasına karar verildi.