122.Yıl

122.Yıl

(18. Meslek Komitesi) Sektör eğitimleri ve komite çalışmaları görüşüldü

Mimar, Mühendis ve Danışmanlık Hizmetleri Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 18. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi. 

18. Meslek Komitesi’ne yeni üye olan ve kaydı silinen üyelerin durumlarının görüşülmesiyle başlayan toplantı, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen görüş taleplerinin değerlendirilmesiyle devam etti. 

Teklif- temenniler bölümünde ise; Eylül ayında 18. Meslek Komitesi’nin asil ve yedek üyelerine yönelik, çalışanların verimliliğinin arttırılması konulu eğitim verilmesi hususunun Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmasına karar veridi.