122.Yıl

122.Yıl

(18. Meslek Komitesi) OSGB Sektöründe Havuz Sistemi Uygulaması İle ilgili Girişimlerde Bulunuldu.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) sektöründe faaliyet gösteren Odamız 18. Meslek Grubu üyelerinin, sektörleri ile ilgili beklenti ve önerileri meslek komitemizin Ekim ayı toplantısında dile getirilmiştir. OSGB sektöründe faaliyet gösteren firmaların hizmet kalitesini artırmak ve fiyat standardı sağlayarak haksız rekabeti önlemek amacıyla, Yapı Denetim sektöründe olduğu gibi OSGB sektöründe de havuz sistemi kurularak bu sistem üzerinden firmalara iş aktarılmasına olanak sağlayacak düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla ilgili kurum nezdinde girişimlerde bulunuldu.