122.Yıl

122.Yıl

15.11.2019 Tarih ve 30949 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak Değişen Karayolu Taşıma Yönetmeliği Hakkında Duyuru;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde sektörden gelen talepler ve günün değişen koşullarına göre çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler arasında taşımacılık alanında faaliyet gösteren üyelerimizi ilgilendiren başlıca konular aşağıda sunulmuştur. 

A) Yolcu Taşımacılığı ile ilgili olarak;

1. A türü yetki belgesi tanımı ve alt düzenlemeleri güncellenmiştir.

2. B1 ve D4 türü yetki belgesiyle ilgili olarak yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

3. D türü yetki belgesi asgari kapasitesini sağlayacak araçların yaş şartı 12’ ye 

yükseltilmiştir.

4. B3 ve D3 yetki belgesi sahiplerinin R türü yetki belgesi sahipleriyle çalışmasına 

imkan sağlanmıştır.

5. F1 Yetki Belgesi sahipleri A1 yetki belgesine acentelik yapabilmesi imkanı 

sağlanmıştır.

6. T yetki belgesi sahiplerinin iptal şartlarına ilave hüküm eklenmiştir.

7. T yetki belgesi alan şartının faaliyet durdurma şartları arasından çıkartılması 

sağlanmıştır.

B) Eşya Taşımacılığıyla ilgili olarak;

1. C2 yetki belgesi asgari kapasite şartı 8 birim araç ve 320 ton kapasiteye 

düşürülmüştür.

2. eDevlet üzerinden yetki belgesi alma kuralları yumuşatılmıştır.

3. Finansal kiralama yoluyla edinilen taşıtlar hakkında yeniden düzenleme yapılmıştır.

4. C2 Yetki Belgesi sahiplerinin yurtdışı dönüşlerinde taşınma eşyası taşıma imkanı 

sağlanmıştır.

5. Geçerlilik süresi içerisinde hiç uyarı almayanların yetki belgesi süresinin 1 yıl 

uzatılması sağlanmıştır.

6. Yetki Belgesi devir işleminde düzenlenen belge ve yapılan araç ilavelerinden ücret 

alınmayacaktır. 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişiklik metnine 

https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191115-3.htm  adresinden ulaşılabilmektedir.